Comunicacio telefonica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Comunicacio telefonica by Mind Map: Comunicacio telefonica

1. Normes basiques de la comunicacio telefonica

1.1. En qualsevol conversació telefònica, sempre cal mostrar un to cordial. El somriure telefònic fa que el to usat sigui mes afectuós, es a dir, el somriure se "sentirà" em de somriure igual que si tinguéssim el interlocutor al davant

1.2. Cal moderar la velocitat en l'exposició per tal que sigui mes lenta de lo normal. Les pauses han de ser breus per evitar el silencis

1.3. Evitar els sorolls ambientals,que podrien dificultar la comunicació

1.4. L'entonació s'ha d'utilitzar per destacar o obviar determinades parts de la conversació i les paraules clau. La cortesia en la comunicació s'apreciarà en expressions com si us plau, gràcies que convé remarcar

1.5. En la comunicaciò a traes del telefon fa falta fer una escolta activa. Emetre durant el missatge, expressions d'assentiment, com per exemple ple, um, ja, si, be, etc

1.6. Normes de protocol en l'atencio telefonica -to cordial -com a tractament, us del voste -personaitzar -respectar la confidelitat -mostar empatia -evitar els silencis -Proporcionar informacio clara

2. Tractament de les trucades rebudes

2.1. Procés de recepció de trucades telefoniques -Recepcio de les trucada -Salutacio -desenvolupament -comiat

2.2. Maximizar l'efectivitat -Postura -Vocalitza -Llenguatge positiu -Acomiada't cordialment

3. tractament de les trucades realiztades

3.1. Proces de realiztacio de trucades telefoniques -Abans de realitzar una trucada -Salutacio -Comiat