Методика організації волонтерських груп

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика організації волонтерських груп by Mind Map: Методика організації волонтерських груп

1. Модуль 3. Відбір волонтерів

1.1. Самостійна робота 7. Алгоритм розробки волонтерської програми: етап «Відбір волонтерів» Семінарське заняття 2. Методи відбору волонтерів Практичне заняття 2. Розробка анкети для відбору волонтерів Практичне заняття 3. Проведення співбесіди з потенційним кандидатом у волонтери

2. Модуль 4. Підготовка до волонтерської діяльності та її супровід

2.1. Самостійна робота 8. Розробка угоди про співпрацю між волонтером та організацією Самостійна робота 9. Технологія здійснення орієнтування та інструктажу волонтерів Самостійна робота 10. Супровід діяльності волонтерів: менторська підтримка, супервізія та інтервізія Практичне заняття 4. Форми навчання, розвитку волонтерів в організації та визнання їхнього внеску ІНДЗ «Розробка волонтерської програми»

3. Модуль 1. Теоретичні основи та практичне значення волонтерської діяльності

3.1. Лекція 1. Ґенеза волонтерського руху у вітчизняній та зарубіжній практиці Семінарське заняття 1.Законодавчі основи забезпечення волонтерської діяльності Самостійна робота 1. Види мотивації волонтерської діяльності Самостійна робота 2. Наукові підходи до класифікації волонтерських груп

4. Модуль 2. Планування залучення волонтерів

4.1. Лекція 2. Алгоритм розробки волонтерської програми: етап «Планування залучення волонтерів» Практичне заняття 1. Визначення потреби організації у волонтерах та розробка інформаційного пакету про зміст волонтерської діяльності Самостійна робота 3. Аналіз ресурсів, необхідних для забезпечення волонтерської діяльності Самостійна робота 4. Розробка переліку вимог до потенційного волонтера Самостійна робота 5. Розробка системи обліку часу діяльності волонтерів Самостійна робота 6. Планування кампанії із залучення волонтерів та аналіз дієвості інструментів