GEOGRAFIJA

geografija zadatak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GEOGRAFIJA by Mind Map: GEOGRAFIJA

1. kao znanost

1.1. Eratosten

1.1.1. otac geografije

1.2. Grci

1.2.1. grane geografije

1.2.1.1. regionalna

1.2.1.2. društvena

1.2.1.3. opća

1.2.1.4. fizička

1.2.2. koordinatni sustav

1.3. stari vijek

1.3.1. pitanje GDJE

1.3.2. izrada karata

1.3.3. opisivanje lokacija

1.4. 19.st

1.4.1. razvoj suvremene geografije

1.5. srednji vijek

1.5.1. crno razdoblje

2. sektori djelatnosti

2.1. zanimanje

2.2. djelatnost

2.2.1. primarni

2.2.2. sekundarni

2.2.3. tercijarni

2.2.4. kvartarni

2.2.5. kvintalni

2.3. aktivnost

2.3.1. aktivni

2.3.1.1. zaposleni

2.3.1.2. nezaposleni

2.3.2. neaktivni

2.3.2.1. udržavani

2.3.2.2. osobe s vlastitim izvorom prihoda

3. tipovi gospodarstva

3.1. poljoprivredni tip I-II-III

3.2. industrijski tip-II-I-III

3.3. uslužni tip-III-II-I

4. ek. prostorni sustavi

4.1. elementi

4.1.1. struktura

4.1.1.1. razmještaj ek. djelatnosti unutar sustava

4.1.2. međudjelovanje

4.1.2.1. cirkulacija ljudi,robe,kapitala između mjesta ili regija

4.1.3. proces

4.1.3.1. promjena prostorne strukture kao posljedica

4.2. sustavi prema veličini

4.2.1. lokalni

4.2.1.1. grad/općina

4.2.2. regionalni

4.2.2.1. županija

4.2.3. nacionalni

4.2.3.1. država

4.2.4. globalni

4.2.4.1. cijeli svijet

4.3. agrarni

4.4. industrijski

4.5. uslužni

5. sunčev sustav

5.1. galaksije

5.1.1. zvijezde,planeti,međuzvjezdani prah,plinovi

5.2. svjetlosna godina

5.3. sunce

5.3.1. nastalo prije 5 MLRD. godina

5.4. kometi, asteroidi, meteori, sateliti

5.5. planeti

5.5.1. merkur

5.5.2. venera

5.5.3. zemlja

5.5.4. mars

5.5.5. jupiter

5.5.6. saturn

5.5.7. uran

5.5.8. nepturn

6. gibanja zemlje

6.1. okretanje zemlje oko svoje osi

6.2. Od Z preko I

6.3. 24 sata

6.4. izmjena dana i noći

7. matematički elementi karte

7.1. mjerilo

8. geografski koordinatni sustav

8.1. meridijani

8.2. ekvator

9. prikazivanje reljefa

9.1. crtkanje

9.2. sjenčanje

9.3. izohipse

9.4. boje

9.5. kartografski ili topografski znakovi

9.5.1. toponimi

9.6. kompas

9.7. azimut