Trekanter og firkanter 1. klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trekanter og firkanter 1. klasse by Mind Map: Trekanter og firkanter 1. klasse

1. Vidensmål

1.1. Matematiske kompetencer

1.2. Matematiske emner og matematik i anvendelse

1.3. Læringsmål

1.4. Faghæfte 48

2. Vidensadgang

2.1. Værksteder

2.2. Forlagsproducerede matrialer

2.3. Konkrete materialer

2.4. Web 2.0

3. Vidensprodukter

3.1. Fremlæggelse for klassen med Virtual Manipulates

3.2. Figurfilm lavet i Animoto på skoletube

3.3. Figurbilleder

4. Læringsaktiviteter

4.1. Figurbilleder

4.2. Produktion af film

4.3. Værksteder

4.4. Forlagsproducerede materialer

4.5. Fremlæggelser

5. Evaluering

5.1. Analog evalueringsside

5.2. Digitale kommentarer

5.3. Dialog ved fremlæggelser

6. Stilladsering

6.1. Undervisningsloop

6.1.1. Figurbilleder

6.1.2. Figurfilm

6.1.3. Værkstedsarbejde

6.1.4. Individuelt arbejde

6.1.5. Fremlæggelser

6.2. Læringsstier

6.2.1. Cirkelfilm

6.2.2. Animoto

6.2.3. Virtual manipulates

6.2.4. Analoge læremidler

6.3. Kognitiv mesterlære