Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Trekanter og firkanter 1. klasse by Mind Map: Trekanter og firkanter 1. klasse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Trekanter og firkanter 1. klasse

Van de Walle: Geometri i indskolingen bør give mulighed for at opleve former på så mange måder som muligt - undervisningen skal indeholde praktiske aktiviteter, refleksive overvejelser og interaktive erfaringer. Uformel geometri (give børn mulighed for at undersøge, føle, bygge og se former i deres omverden)

Vidensmål

Hvad er målet med undervisningen?

Matematiske kompetencer

Prblembehandlingskompetencen, Tankegangskompetencen, Ræsonnementskompetencen, Modelleringskompetencen, Kommunikationskompetencen, Hjælpemiddelkompetencen.

Matematiske emner og matematik i anvendelse

Tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former , størrelser og beliggenhed. Arbejde med enkle konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning. Undersøge og beskrive mønstre , herunder symmetri. Undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer Erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel.

Læringsmål

Generelle undervisnings/læringsmål for forløbet. Eleven: -kan kende en trekant. -kan kende en firkant. -kender ordene trekant, firkant og kvadrat. -kan tegne forskellige trekanter og firkanter på sømbrætpapir. -kan lave forskellige trekanter og firkanter på sømbræt. -kan finde og genkende trekanter og firkanter i deres omverden. -kan lave mønstre med trekanter og firkanter. -kan arbejde eksperimenterende og undersøgende med sømbræt. -kan tage og uploade billeder. -kan producere en figurfilm. -kan arbejde individuelt og sammen med andre om løsninger. -kan give respons på andres arbejde. -kan indgå i en dialog om matematik. -kan visualisere eget arbejde gennem præsentationsprogram.

Faghæfte 48

Dette forløb har særligt fokus på helt grundlæggende elementer af temaerne produktion og formidling, samt kommunikation , videndeling og samarbejde. Afsender, modtager, deltager.

Vidensadgang

Hvilke læremidler og andre ressourcer skal inddrages?

Værksteder

På opdagelse i matematikkens verden. Opgaver om at bygge trekanter og firkanter på sømbræt. Opgave 1-4

Forlagsproducerede matrialer

Kontekst s. 66-69 Digimat s. 40-41 Kolorit s. 54-55 (Mønstre)

Konkrete materialer

Sømbræt Aviser og blade

Web 2.0

Animoto på skoletube - herunder inspirationsfilm. Virtual Manipulates.

Vidensprodukter

Hvordan skal eleverne kommunikere, hvad de har lært i forløbet ? Hvilke produkter skal være resultatet?

Fremlæggelse for klassen med Virtual Manipulates

Figurfilm lavet i Animoto på skoletube

Figurbilleder

Læringsaktiviteter

Hvilke læringsaktiviteter skal inddrages ?

Figurbilleder

I grupper på 4 elever laves A2 billeder som collager af enten trekantede eller firkantede ting klippet ud af aviser og blade.

Produktion af film

Eleverne laver i grupper på 3 små film om enten trekanter eller firkanter på skolen og i området udenfor.Billeder af trekanter og firkanter tages med digitalkameraer eller mobiltelefoner.Billederne behandles i en lille film i programmet Animoto gennem Skoletube. Animoto er rammen- yderligere valg træffes af eleverne.Filmene uploades til den lukkede kanal "Skægkærskolen 1.a".

Værksteder

Værkstedsarbejde med sømbrætopgaver fra "På opdagelse i matematikkens verden": -Lav trekanter på sømbræt -Lav firkanter på sømbræt -Figurerne vokser (lav firkanter med 1,2,3....kvadrater i, lav trekanter med 0,1,2...søm i) -Lav mønster (Den ene starter, den anden fortsætter, tegn på papir) Tænk og tegn : Lav mønstre med trekanter og firkanter vha mønsterbrikker fra kolorit s. 54+55. Opgaverne løses i makkerpar. Obs på udfordrende spørgsmål til refleksion.

Forlagsproducerede materialer

Arbejdsopgaver fra: Kontext s. 66-69 Digimat s. 40-41 Enkeltvis eller i makkerpar.

Fremlæggelser

Kommunikation i og med matematik gennem programmet virtual manipulates med fokus på sømbræt-funktionen (geoboard with geobands). Grupperne fremlægger refleksioner over værkstedsarbejde. Desuden ses alle figur film sammen.

Evaluering

Hvordan skal læreren evaluere om eleven har nået målet?Hvordan skal eleverne evaluere sig selv og hinanden ?

Analog evalueringsside

Evalueringsside om trekanter og firkanter fra digimat.

Digitale kommentarer

På kanalen i skoletube skal alle give en kommentar til hver film. Forud snakkes om etik i børnehøjde. Denne evaluering laves som hjemmeopgave, dels for at få hjælp fra forældre, dels for at igangsætte dialog.

Dialog ved fremlæggelser

Refleksioner over værkstedsopgaver i VM.

Stilladsering

Stilladsering er lærerens opgave med at give den nødvendige støtte til elevernes læringsaktiviteter.

Undervisningsloop

Hvordan skal formidlings-, vejlednings-, evaluerings- og elevernes aktivitetsloop kobles sammen?

Læringsstier

Foretrukne ressourcer som læreren har fundet og vurderet som anvendelige for eleverne til at løse en given skoleopgave.

Kognitiv mesterlære

Samarbejde med udskolingsklasse om film/billedproduktion - etablering af læringsfællesskaber. Beherske medier både strukturelt og instrumentalt.