Menangani Cabaran Politik Semasa di Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Menangani Cabaran Politik Semasa di Malaysia by Mind Map: Menangani Cabaran Politik Semasa di Malaysia

1. Semua kaum perlu menghormati hak berpolitik dan hak-hak lain yang telah disepakati bersama

2. Pihak berkuasa perlu membuat pemantauan terhadap pergerakan aktiviti berkumpulan politik di setiap tempat

3. Pihak kerajaan perlu memastikan kebajikan dan hak setiap kaum dilindungi dan terbela

4. Pihak sekolah perlu mewujudkan aktiviti yang dapat merapatkan hubungan antara kaum di sekolah agar dapat memupuk kesefahaman dan perpaduan dalam kalangan murid

5. Media massa perlu membuat penapisan berita-berita yang boleh menyentuh sensitiviti perkauman