Gazdaságjog alapjai

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gazdaságjog alapjai by Mind Map: Gazdaságjog alapjai

1. Fogalmak

1.1. Jog

1.1.1. Rendszerek

1.1.1.1. Írott jog

1.1.1.2. Precedensjog

1.1.2. Típusai

1.1.2.1. Anyagi jog

1.1.2.2. Eljárási jog

1.1.3. Jellemzői

1.1.3.1. Rugalmasság

1.1.3.2. Elérhetőség

1.1.3.3. Egyértelműség

2. Államjog

2.1. Államhatalom tényezői

2.1.1. Köztársasági elnök

2.1.2. Országgyűlés

2.1.3. Kormány

2.1.4. Bíróságok

2.2. Államformák és legitimáció

2.2.1. Monarchia

2.2.1.1. Klasszikus

2.2.1.2. Parlamentáris

2.2.1.3. Alkotmányos

2.2.2. Köztársaság

2.2.2.1. Parlamentáris

2.2.2.2. Elnöki

2.2.2.3. Félelnöki

3. Szerződésszegés

3.1. Sérelmet szenvedett fél jogosultságai

3.1.1. Szolgáltatás teljesítését követelheti

3.1.2. Kártérírés

3.1.3. Elállási jog

3.1.4. Visszatartási jog

3.2. Jogellenesség

3.2.1. Minden károkozás jogellenesnek minősül.

3.3. Zálogjog

3.3.1. Megalapításához zálogszerződés szükséges.

3.4. Kezesség

3.4.1. Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogy ha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.

4. Polgárjog

4.1. Elvek

4.1.1. Jóhiszeműség és tisztesség

4.1.2. Felróhatóság

4.1.3. Joggal való visszaélés tilalma

4.1.4. Bírói út

4.2. Jogképesség

4.2.1. A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg. Halállal megszűnik a joglépesség.

4.3. Jogalany

4.3.1. Cselekvőképes

4.3.1.1. Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.

4.3.2. Kiskorúság miatt korlátozott cselekvőképesség

4.3.2.1. 18. életévét nem tölötte be.

4.3.3. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú

4.3.3.1. Az a kiskorú, aki 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen.

5. Fogyasztóvédelem és versenyjog

5.1. Fogalmak

5.1.1. Fogyasztó

5.1.2. Kereskedő

5.2. Hatály

5.2.1. Ez az irányelv – az irányelv rendelkezései által meghatározott feltételek szerint és mértékben – kereskedők és fogyasztók között kötött szerződésekre alkalmazandó.

5.3. Ár

5.3.1. Vevő tájékoztatása a termék/szolgáltatás áráról.

5.4. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

5.4.1. Békéltető testületről tájékoztatás adása a vevőnek.

5.5. Direkt panasz

5.5.1. Jegyzőkönyv felvétele

5.5.2. Szóbeli panaszt azonnal vizsgálni kell.

5.6. Határidő

5.6.1. Írásbeli panasznál 30 napon belül.

5.6.2. Elutasításnál a vállalat köteles indoklást adni.

6. Szerződések joga

6.1. Fogalma

6.1.1. A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata

6.2. Vonásai

6.2.1. Visszterhesség véleleme és együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

6.3. Létrejötte

6.3.1. A szerződés a felek akarátnak kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre

6.4. Típusai

6.4.1. Tulajdonjog- átruházás

6.4.2. Csere, ajándékozás

6.4.3. Megbízási

6.4.4. Vállalkozási