Để khách hàng luôn hài lòng

Bí quyết để khách hàng luôn hài lòng, bí quyết để có những nhận xét tốt từ khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Để khách hàng luôn hài lòng by Mind Map: Để khách hàng luôn hài lòng

1. 4. Mở rộng hình thức liên lạc

1.1. gọi lại sớm nhất (tốt nhất là trong ngày)

2. 3. Tránh trì hoãn với khách hàng

2.1. ý kiến và mối quan tâm của khách hàng rất quan trọng với chúng ta

2.1.1. khách hàng phàn nàn vì

2.1.1.1. họ cần bạn

2.1.1.2. họ muốn dịch vụ / sản phẩm của bạn tốt hơn

2.2. hãy lắng nghe

2.2.1. tìm hiểu vấn đề

2.2.1.1. sẽ xem xét vấn đề

2.3. giải quyết vấn đề nhanh nhất trong khả năng có thể

3. 2. Luôn tỏ ra tốt và đáng tin cậy bằng hiệu quả công việc

4. 1. Chỉ hứa khi có thể thực hiện được

4.1. luôn đặt chữ tín lên hàng đầu

4.2. đưa ra lời hứa phù hợp

4.2.1. mong đợi của họ

4.2.2. khả năng của bạn

5. 5. Có chính sách phục vụ khách hàng toàn diện