Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Để khách hàng luôn hài lòng by Mind Map: Để khách hàng luôn hài lòng
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Để khách hàng luôn hài lòng

Khách hàng của bạn luôn được ưu tiên hàng đầu, không chỉ đơn thuần phục vụ, mà còn phải có những nguyên tắc rõ ràng để làm hài lòng họ. Chính sách của bạn cần phải hướng tới những điểm nhỏ nhất (cung cấp cho khách hàng càng nhiều thông tin càng tốt, lịch sự, tông trọng khách hàng, thậm chí luôn sẵn sàng nhận lỗi)

4. Mở rộng hình thức liên lạc

gọi lại sớm nhất (tốt nhất là trong ngày)

3. Tránh trì hoãn với khách hàng

ý kiến và mối quan tâm của khách hàng rất quan trọng với chúng ta

hãy lắng nghe

giải quyết vấn đề nhanh nhất trong khả năng có thể

2. Luôn tỏ ra tốt và đáng tin cậy bằng hiệu quả công việc

1. Chỉ hứa khi có thể thực hiện được

luôn đặt chữ tín lên hàng đầu

đưa ra lời hứa phù hợp

5. Có chính sách phục vụ khách hàng toàn diện