srednji vek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
srednji vek by Mind Map: srednji vek

1. čas:

1.1. propad zahodnega rimskega cesarstava: 476

1.2. odkritje Amerike 1492

2. znečilnosti:

2.1. velik vpljiv vere

2.2. počasen napredek

2.3. versko sodišče

3. delitev

3.1. visoki srednji vek: 1050-1200

3.2. pozni srednji vek: 13-14 stol

3.3. zgodnji srednji vek: 5-12 stol.

4. književnost

4.1. središča:

4.1.1. Provansa, Sicilija, Bavarska,Bizanec...

4.2. DELITEV

4.2.1. književnost razvitega fevdalizma

4.2.2. književnost viteštva

4.2.3. književnost srednjeveškega meščanstva

4.3. književnost srednjeveške Cerkve