Năm 2025 (5 năm nữa)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Năm 2025 (5 năm nữa) by Mind Map: Năm 2025 (5 năm nữa)

1. Tự do tài chính

1.1. Lập ngân sách chi tiêu

1.1.1. 20% chi tiêu thiết yếu, hưởng thụ

1.1.2. 10% giáo dục

1.1.3. 2% cho từ thiện

1.1.4. 10% cho công việc

1.1.5. 10% tiết kiệm

1.1.6. 48% cho tự do tài chính tương lai

1.2. Ngân sách dự trữ quốc gia: 100tr

1.3. Đầu tư vào TTCK

1.3.1. Tích lũy kiến thức

1.3.1.1. Đọc sách, tin tức hàng ngày

1.3.1.2. Xem ít nhất 10 đồ thị/ngày

1.3.1.3. Phân tích TA & FA

1.3.2. Lập quy tắc giao dịch và thực hiện

1.3.2.1. TÌm kiếm

1.3.2.1.1. FA

1.3.2.2. Xác định giá trị (happylive)

1.3.2.2.1. EPS

1.3.2.2.2. Tăng trưởng EPS trung bình > 20%

1.3.2.2.3. PE

1.3.2.2.4. MARR = 15%

1.3.2.3. Theo dõi, xác định thời điểm mua

1.3.2.3.1. TA

1.3.2.4. Kế hoạch mua

1.3.2.5. Bán

1.3.3. Thống kê kế quả giao dịch

2. Ngoại ngữ

2.1. Cuối 2022 giao tiếp tốt English

2.1.1. Học 3h/ngày

2.1.2. Nghe nhạc 30p/ngày

2.2. 2023 học thêm 1 ngôn ngữ mới

3. Job bộ đội

3.1. Tác phong cán bộ

3.2. Nắm kiến thức chuyên môn

3.3. 2021-2022 ...

3.4. 2025 lên TT

4. Family

4.1. Năm 2021 lấy vợ

4.2. Năm 2023 đẻ 01 con

4.3. Năm 2025 có ôtô ~ 1 tỉ

5. Cá nhân

5.1. Dậy sớm

5.2. 10p/ngày lập kế hoạch và tổng kết ngày

5.3. Hạn chế chất

5.4. Sport hàng ngày