Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIOMOLEKULE by Mind Map: BIOMOLEKULE

1. UGLJIKOHIDRATI

1.1. JEDNOSTAVNI ŠEĆERI:monosaharidi (pentoze i heksoze)

1.2. SLOŽENI ŠEĆERI:disaharidi (saharoza, laktoza, malzota), polisaharidi (škrob, glikogen, celuloza, hitin)

2. LIPIDI

2.1. MASTI I ULJA- esteri trovalentnog alkohola glicerola i tri molekule viših masnih kiselina

2.2. FOSFOLIPIDI- esteri alkohola glicerola i dvije molekule masnih kiselina te jedna fosforna kiselina

2.3. STEROIDI- složene prstenaste molekule

2.4. VOSKOVI- esteri dugolančastog jednovalentnog alkohola i jedne više masne kiseline

3. PROTEINI

3.1. -osnovni građevni elementi stanice

3.2. -polimeri aminokiselina

3.3. -esencijalne (9) i neesencijalne aminokiseline (11)

3.4. AKTIN I MIOZIN, SVILA KERATIN, KOLAGEN, HEMOGLOBIN

4. PROTEINI-ENZIMI

4.1. -biokatalizatori

4.2. - pokreću i ubrzavaju kemijske reakcije snižavanjem energije aktivacije

5. HORMONI ("KEMIJSKI GLASNICI")

5.1. -najčešće proteini ili steroidi

5.2. -krvlju dolaze do svih stanica u tijelu, ali djeluju samo na one stanice koje imaju receptore za njih

6. VITAMINI I MINERALI

6.1. MINERALNE TVARI- nalaze se u citoplazmi stanica,izgrađuju biomolekule i tkiva živih bića, čine 4% ukupne mase čovjeka

6.2. PODJELA VITAMINA:vitamini topivi u mastima, vitamini topivi u vodi

6.3. HIPERVITAMINOZA- nakupljanje vitamina topivih u mastima u tijelu

6.4. HIPOVITAMINOZA- smanjen broj vitamina

6.5. AVITAMINOZA- nedostaje točno određeni vitamin