Hrvatska epika od Marulića do Mažuranića

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hrvatska epika od Marulića do Mažuranića by Mind Map: Hrvatska epika od Marulića do Mažuranića

1. europski nacionalni junački epovi

1.1. Beowulf

1.2. Pjesan o Rolandu

1.3. Spjev o Igorevu pohodu

1.4. Pjesan o Cidu

1.5. Pjesma o Nibelunzima

2. Marko Marulić: Judita

2.1. dovršena 1501., objavljena 1521.

2.2. najstarije tiskano umjetničko djelo na hrvatskom jeziku

2.3. biblijsko-vergilijanski ep

2.4. alegorijsko tumačenje

2.5. Marulićeva djela s antiosmanskim iskazima:

2.5.1. Molitva suprotiva Turkom

2.5.2. Tužen'je grada Hjerozolima

2.5.3. poslanica papi Hadrijanu VI.

2.6. Judita zadovoljava status hrvatskoga nacionalnog epa u književno-povijesnom i estetskom smislu

3. Brne Karnarutić: Vazetje Sigeta grada

3.1. 1584.

3.2. povijesne činjenice i potencijalni motivi nacionalne epopeje

3.3. opsada ugarske utvrde Siget, otpor ugarsko-hrvatskih branitelja, herojska smrt Nikole Šubića Zrinskog i smrt sultana Sulejmana I.

3.4. nedostaje umjetničke snage: nesimetrična kompozicija, mjestimice razvučeni motivi, stil i pjesnička sintaksa znatno zaostaju za Juditom

4. Ivan Gundulić: Osman

4.1. drugo veliko djelo u povijesti hrvatske epike

4.2. epski obrađuje nasilno svrgnuće sultana Osmana II. 1622. godine

4.3. tasovski stil: miješanje povijesnih i izmišljenih događaja i likova, unošenje čudesnih motiva u povijesno-realističan epski svijet

4.4. djelo ostalo nedovršeno

5. hrvatska književnost 18. stoljeća

5.1. Andrija Kačić Miošić: Razgovori ugodni naroda slovinskoga

5.1.1. izmjenjuju se prozno pripovijedanje i pjesme

5.1.2. namijenjeno slabije obrazovanoj publici

5.1.3. prikazivanje važnih povijesnih događaja i ličnosti

5.2. Matija Antun Relković: Satir iliti divji čovik

5.2.1. dominira argumentacijsko-deskriptivni diskurs

5.2.2. nema čvrste pripovjedne strukture, epskog pripovjedača, glavnog junaka i antagonista

5.2.3. pučko-prosvjetiteljski ep

5.3. oba djela povezuje deseterac s cenzurom, stil usmene epike, dominacija utilitarne nad estetskom ulogom i štokavsko-ikavska jezična osnovica

6. Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića

6.1. najvažnije književno djelo preporodnog razdoblja

6.2. pjesnički jezik

6.3. izmjena deseteračkih i osmeračkih stihova

6.4. antiislamski motivi