Chuyên viên phát triển phần mềm TMĐT trên Android (Nguyễn Hoàng Nhật Minh TMCL2020)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chuyên viên phát triển phần mềm TMĐT trên Android (Nguyễn Hoàng Nhật Minh TMCL2020) by Mind Map: Chuyên viên phát triển phần mềm TMĐT trên Android (Nguyễn Hoàng Nhật Minh TMCL2020)

1. Anh văn

1.1. Eng005.

2. Toán-Tin

3. Lập trình

3.1. Nhập môn lập trình

3.2. Lập trình hướng đối tượng

3.3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3.4. Cơ sở dữ liệu

3.5. Nhập môn mạng máy tính

3.6. Nhập môn công nghệ phần mềm

3.7. Giới thiệu ngành TMĐT.

4. Chuyên ngành thiết kê

4.1. Phát triển ứng dụng web

4.2. Thiết kế hệ thống TMĐT

4.3. An toàn và bảo mật TMĐT

4.4. Hệ hỗ trợ ra quyết định

4.5. Hệ thống thanh toán trực tuyến

5. Chuyên ngành Kinh tế

5.1. Kinh tế học đại cương

5.2. Tiếp thị căn bản

5.3. Thương mại điện tử

5.4. Tiếp thị trực tuyến

5.5. Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp

6. Môn Tự chọn

6.1. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

6.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6.3. Lập trình trên thiết bị di động

6.4. Chuyên đề M-commerce

6.5. Khai thác dữ liệu

6.6. Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử

6.7. Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đại

6.8. Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm

6.9. Dữ liệu lớn

6.10. Hệ thống thông tin quản lý

7. những môn học thêm

7.1. học thêm ngôn ngữ JavaScript,KOTLIN

7.2. phát triển kĩ năng mềm

7.3. Android components

7.4. Android architecture

7.5. Design Patterns

8. các công ty muốn làm trong tương lai

8.1. Tiki

8.2. Lazada