PERAMALAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERAMALAN by Mind Map: PERAMALAN

1. Tujuan

2. Fungsi Peramalan

3. Manfaat Peramalan

4. Metode Peramalan

4.1. Time series

4.2. Metode casual

5. Jenis-jenis Peramalan

5.1. Berdasarkan Horizon Waktu

5.1.1. Peramalan jangka panjang

5.1.2. Peramalan jangka menengah

5.1.3. Peramalan jangka pendek

5.2. Berdasarkan Fungsi Dan Perencanaan Masa Depan

5.2.1. Peramalan Ekonomi

5.2.2. Peramalan Teknologi

5.2.3. Peramalan Permintaan

5.3. Berdasarkan Jenis Data Ramalan Yg Disusun

5.3.1. Peramalan Kualitatif

5.3.2. Peramalan Kuantitatif

5.4. Berdasarkan Sifat Penyusunnya

5.4.1. Peramalan Subjektif

5.4.2. Peramalan Objektif