Складні й складноскорочені слова

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Складні й складноскорочені слова by Mind Map: Складні й складноскорочені слова

1. перша частина складних слів є кількісним числівником, що пишеться словом, а не цифрою

2. Складні слова утворюються за допомогою сполучних звуків

3. повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення

4. перша частина складного слова – прикметник

5. чорногуз, білоперий, середземноморський, золотокудрий, внутрішньовідомчий

6. Складні слова утворюються без сполучного звука

7. складні кількісні числівники

8. шестисотий, тридцятитисячний, сорокавосьмимільйонний, кількамільярдний

9. Пишеться мала буква Малими буквами пишуться такі слова, як виш (вища школа), загс* (запис актів громадянського стану).

10. Складні числівники і займенники пишуться разом

11. п’ятнадцять, сімдесят, вісімсот

12. складні порядкові числівники та прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний

13. Складні числівники і займенники пишуться окремо

14. перша основа закінчується на голосний звук

15. перекотиполе, всюдихід, кількаскладовий

16. трикутник, дводольні, чотиригранник, семилітній

17. перша частина закінчується на приголосний

18. напівфабрикат, Новгород, генерал-майор

19. після твердого приголосного (зокрема й після шиплячого), якщо перша частина складного слова – іменник, займенник, дієслово

20. вертоліт, дощомір, самовчитель, золотошукач, залізодобувач, книгообмін (але очевидний, овочесховище, кожум’яка)

21. після кінцевого м’якого неподовженого приголосного (особливо після л, ц) у словах, перша частина яких іменник

22. землетрус, волевиявлення, працездатний (але конов’язь, коногон, костогриз, костоправ, свинопас, свиноматка)

23. -о-:

24. -е-:

25. -є-:

26. перша частина складного слова є іменник, основа якого закінчується на м’який подовжений приголосний чи й

27. життєрадісний, боєзапас, краєзнавство, сміттєзбірник

28. поєднання слів, що означають приблизність

29. поєднання синонімічних, антонімічних, близьких за значенням (що передають єдине поняття), спільнокореневих слів

30. не сьогодні-завтра, година-дві, шість-сім

31. Запам’ятай! Іменники, один з яких у формі називного відмінка, а інший – орудного, пишуться окремо

32. Правопис складноскорочених слів

33. Великими буквами пишуться складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: ЮНЕСКО (від англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), НАТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization — NATO), УЄФА (від англ. Union of European Football Associations, UEFA).

34. тихо-тихо, білий-білий, читав-читав, ча-ча-ча (танець)

35. Складні слова пишуться через дефіс

36. зроду-віку, більш-менш, батько-мати, з діда-прадіда

37. сама самотою, чин чином, честь честю, одним одна, рік роком

38. перша основа – числівник одно-, дво-, три-, чотиричи із закінченням -и в родовому відмінку

39. у словах із числівниками двох-, трьох-, чотирьох-, якщо друга частина починається на а, о

40. двохосновний, трьохаршинний, чотирьохопорний

41. складні займенники, між компонентами яких уживається прийменник

42. дві тисячі п’ятий, тисяча дев’ятсот сімдесят один

43. Мінпромполітики, райвно, профспілка, агропромбіржа

44. складноскорочені слова і похідні від них

45. з першою частиною авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мега-, мезо-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, псевдо-, радіо-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- та ін.

46. авіашоу, водоканал, велоатракціон, лжепророк, метеозведення, мезорельєф, супердержава

47. Складні слова пишуться разом

48. складні кількісні та порядкові числівниками

49. порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною та ін

50. будь у кого, казна при чому, невідь у якому, бозна для чого

51. три з половиною тисячна аудиторія слухачів

52. тринадцятивідсотковий, двозначний, п’ятибальний

53. У складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих букв: районний виконавчий комітет — райвиконком, завідувач господарства — завгосп, організаційний відділ — оргвідділ.

54. Пишеться ВЕЛИКА буква Складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) великими буквами: Організація Об’єднаних Націй — ООН, гідроелектростанція — ГЕС, Міністерство закордонних справ — МЗС, вищий навчальний заклад — ВНЗ.