VĂN HÓA TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VĂN HÓA TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN by Mind Map: VĂN HÓA TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

1. Bắt đầu từ thời Tây Hán

1.1. Người đặt nền móng là Tư Mã Thiên

2. TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO

2.1. NHO GIÁO

2.1.1. Do Khổng Tử sáng lập

2.1.1.1. Rèn luyện các kĩ cương về vua - tôi, cha - con, chồng - vợ

2.1.1.2. Tu thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức

2.1.2. Trật tự xã hội phong kiến

2.1.3. Công cụ sắc bén phục vụ cho giai cấp thống trị

2.1.3.1. Ngày càng tỏ ra bảo thủ

2.1.3.2. Bắt đầu lỗi thời, mục nát

2.1.3.3. Kìm hãm sự phát triển của xã hội

2.2. PHẬT GIÁO

2.2.1. Phát triển thịnh hành vào thời Đường

2.2.2. Học hỏi giáo lí từ Ấn Độ

2.2.2.1. Huyền Trang

2.2.2.2. Nghĩa Tĩnh

2.2.3. Kinh Phật được dịch ra chữ Hán

2.2.4. Nhà vua tôn sùng đạo Phật

2.2.5. Chùa được xây dựng nhiều nơi

2.2.5.1. Tạc tượng, in kinh

2.2.5.2. Phổ biến rộng rãi

3. THÀNH TỰU KHOA HỌC KĨ THUẬT

3.1. Khoa học

3.1.1. Sử học

3.1.2. Toán học

3.1.2.1. Quyền Cửu chương Toán thuât

3.1.2.1.1. Phương pháp tính diện tích và khối lượng khác nhau

3.1.2.1.2. Tổ Xung Chi tìm ra số Pi đến 7 số lẻ

3.1.2.1.3. Chia 1 năm thành 24 tiết

3.1.3. Y học

3.1.3.1. Sách thuốc

3.1.3.1.1. Nhiều thầy thuốc giỏi

3.1.3.1.2. Tác phẩm Bản Thảo cương mục(Lý Thời Trân)

3.1.3.2. Nổi bật nhất là Hoa Đà (người đầu tiên biết sử dụng phẫu thuật để chữa trị)

3.1.4. Thiên văn học

3.1.4.1. Nông lịch

3.1.4.1.1. Biết được thời vụ sản xuất

3.1.4.1.2. Địa động nghi (Trương Hành)

3.2. Kĩ thuật

3.2.1. Có 4 phát minh cực kì quan trọng

3.2.1.1. Giấy

3.2.1.2. Kĩ thuật in

3.2.1.3. La bàn

3.2.1.4. Thuốc súng

4. CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

4.1. Kiến trúc

4.1.1. Vạn lí trường thành

4.1.2. Tử Cấm Thành

4.2. Điêu khắc

4.2.1. Những cung điện cổ kính

4.2.2. Những bức tượng Phật sinh động

5. THÀNH TỰU VĂN HỌC

5.1. Thơ

5.1.1. Đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật

5.1.1.1. Ngôn từ câu chữ sử dụng thuần thục

5.1.1.2. Kết hợp những câu thơ ẩn dụ, hình ảnh độc đáo

5.1.2. Thơ Đường phát triển mạnh mẽ nhất

5.1.2.1. Xã hội phong kiến phát triển mạnh toàn diện

5.1.2.2. Đời sống vật chất tinh thần thay đổi lớn lao

5.1.2.3. Chế độ thi cử chọn làm quan

5.1.3. Các nhà thơ tiêu biểu

5.1.3.1. Lý Bạch

5.1.3.2. Đỗ Phủ

5.1.3.3. Bạch Cư Dị

5.2. Tiểu thuyết

5.2.1. Phát triển dưới thời Minh-Thanh

5.2.2. Các tác phẩm nổi tiếng

5.2.2.1. Tam Quốc diễn nghĩa của Lê Quán Trung

5.2.2.2. Thủy Hử của Thị Nại Am

5.2.2.3. Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân

5.2.2.4. Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần