Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Beruházás by Mind Map: Beruházás

1. Beruházás csoportosításai

1.1. Beruházás szintje szerint

1.1.1. Üzemgazdasági

1.1.2. Nemzetgzdasági

1.2. Beruházás jellege szerint

1.2.1. Termelő jellegű

1.2.2. Nem termelő jellegű

1.3. Beruházás összetétele szerint

1.3.1. Építési

1.3.2. Gépi

1.3.3. Egyéb

1.4. A megvalósítás pénzügyi forrásai szerint

1.4.1. Saját forrás

1.4.2. Vegyes forrás

1.5. Gazdasági műszaki hatás szerint

1.5.1. Pótló

1.5.1.1. Egyszerű

1.5.1.2. Dinamikus

1.5.2. Bővítő

1.5.3. Rekonstrukciós

1.6. A kivitelezés módja szerint

1.6.1. Saját kivitelezés

1.6.2. Idegen kivitelezés

1.7. Beruházás célja szerint

1.7.1. Bevétel növelő

1.7.2. Költség csökkentő

1.7.3. Jogszabály/hatósági előírás

1.8. Kapcsolat jellege szerint

1.8.1. Alap

1.8.2. Közös

1.8.3. Kapcsolódó

2. Befektetés

2.1. Tőkekiadás

2.1.1. Pénzügyi befektetések

2.1.2. Reálfolyamatokban történő befektetés

3. A beruházás pénzáramai

3.1. Kezdő pénzáram

3.2. Működési pénzáram

3.3. Végső pénzáram

4. Beruházás gazdaságossági számítások

4.1. Statikus számítások

4.1.1. Beruházás megtérülési ideje (Bm)

4.1.2. Beruházás jövedelmezősége (Br)

4.1.3. Beruházási pénzeszközök forgási sebessége (Fs)

4.2. Dinamikus számítások

4.2.1. Nettó jelenérték (NPV)

4.2.2. Jövedelmezőségi index (PI)

4.2.3. Belső megtérülési ráta (IRR)

5. Különleges döntési helyzetek

5.1. Egymást kölcsönösen kizáró, azonos kockázatú, azonos élettartamú beruházás

5.2. Egymást kölcsönösen kizáró, azonos kockázatú, de eltérő élettartamú beruházás

5.3. Tőkekorlát

6. Beruházások kockázata

6.1. Egyedi

6.2. Piaci

6.3. Módszerei

6.3.1. Fedezeti pont számítás

6.3.1.1. Számviteli fedezeti pont

6.3.1.2. Pénzügyi fedezeti pont

6.3.2. Szimuláció elemzés

6.3.3. Érzékenység vizsgálat

7. Beruházások pénzügyi forrásai

7.1. Belső forrásból történő finanszírozás

7.1.1. Leírásból történő finanszírozás

7.1.2. Visszatartott nyereségből történő finanszírozás

7.1.2.1. Osztalék

7.1.2.1.1. 1 részvényre jutó osztalék

7.1.2.1.2. Osztalék kifizetési hányad

7.1.2.2. Újra befektetési hányad

7.1.2.3. 1 részvényre jutó adózott eredmény

7.1.3. Vagyon átrendezésből történő finanszírozás

7.2. Külső forrásból történő finanszírozás

7.2.1. Saját tőke szerzése külső forrásból (részesedésfinanszírozás)

7.2.1.1. Tőke átadó

7.2.2. Kockázati tőkebevonás

7.2.2.1. Átadó

7.2.3. Támogatások igénybevétele (állami és EU forrásokból)

7.2.3.1. Közvetlen vagy közvetett forrásból

7.2.3.2. Állami forrásból vagy uniós alapból

7.2.3.3. Elmaradt államháztartási bevétel

7.2.4. Kölcsöntőke szerzése tőkepiacról

7.2.4.1. Projektfinanszírozás

7.2.4.2. Vállalkozásfinanszírozás

7.3. Hitelek

7.3.1. Beruházási hitel

7.3.2. Szindikált hitel

7.3.3. Támogatott hitelek

7.3.4. Projekt hitel