TÂM TRẠNG CỦA NHÂN VẬT ÔNG HAI KHI NGHE TIN LÀNG DẦU THEO GIẶC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÂM TRẠNG CỦA NHÂN VẬT ÔNG HAI KHI NGHE TIN LÀNG DẦU THEO GIẶC by Mind Map: TÂM TRẠNG CỦA NHÂN VẬT ÔNG HAI KHI NGHE TIN LÀNG DẦU THEO GIẶC

1. KHI MỚI NGHE TIN

1.1. bàng hoàng, nghi ngờ, không tin

1.1.1. - "Cổ họng ông nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân".

1.1.2. - "Ông lão lặng đi tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ,...".

1.1.3. - "Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại".

2. TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ

2.1. - "Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi".

2.2. - "Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà".

3. VỀ ĐẾN NHÀ

3.1. - "Ông nằm vật ra giường, nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra".

3.2. - Chửi và "kiểm điểm từng người trong óc".

4. MẤY NGÀY SAU ĐÓ

4.1. - "Ông Hai không bước chân ra ngoài".

4.2. - "Nghe ngóng xem binh tình".

4.3. - Nơm nớp lo sợ.

5. KHI MỤ CHỦ NHÀ CÓ Ý ĐỊNH ĐUỔI GIA ĐÌNH ÔNG ĐI

5.1. - Suy nghĩ lựa chọn: Về làng hay ở lại nơi tản cư.

5.2. - Quyết định: "Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù".

6. ÔNG HAI TRÒ CHUYỆN VỚI ĐỨA CON ÚT

6.1. - "Nhà ta ở làng Chợ Dầu".

6.2. - "Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm".