Những ứng dụng của tin học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Những ứng dụng của tin học by Mind Map: Những ứng dụng của tin học

1. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng.

1.1. Tổng hợp, phân tích số liệu cơ bản.

1.2. Lập dự án cho công ty.

1.3. Việc biên soạn các văn bản hành chính, lập kế hoạch công tác,...tiện lợi,nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2. Giải các bài toán khoa học kĩ thuật.

2.1. Các bài toán phát sinh từ các lĩnh vực kĩ thuật :xử lý các số liệu thực nghiệm.

2.2. Quá trình thiết kế nhanh hơn, chi tiết và đỡ chi phí.

2.3. Giải các bài toán có số liệu lớn.

3. Hỗ trợ việc quản lí.

3.1. Đặc điểm chung là phải xử lí thông tin lớn đa dạng.ví dụ phần mềm word,Excel,...

3.2. Quy trình quản lí máy tính:

3.2.1. Lưu trữ, sắp xếp một cách hợp lý.

3.2.2. Cấp nhật hồ sơ.

3.2.3. Tìm kiếm, thống kê

4. Tự động hóa và điều khiển

4.1. Giúp con người có được quy trình công nghệ tự động hóa linh hoạt, chính xác, chi phí thấp,hiệu quả và đa dạng.

5. Trí tệ nhân tạo

5.1. Giúp con người đến các yếu tố, tình huống liên quan đến một công việc nào đó, đưa ra một số lựa chọn tương đối tốt với những lý giải kèm theo.

5.2. Máy tính đưa ra các phương án có thể lựa chọn phương án tốt nhất.

5.3. Phiên dịch chuẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết,...

5.4. Chế tạo robot.

6. Truyền thông

6.1. Xu hướng tất yếu là sự liên kết tất yếu giữa các mạng truyền thông và cách mạng máy tính.

6.2. Các công nghệ thông tin hiện đại:

6.2.1. Mạng máy tình toàn câu internet

6.2.2. E-commerce (thương mại điện tử)

6.2.3. E-learning(đào tạo điện tử)

6.2.4. E-government ( chính phủ điện tử

7. Giáo dục

7.1. Thiết kế các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập, làm cho việc dạy học sinh động hơn.

7.2. Việc học còn thực hiện qua internet.

8. Giải trí

8.1. Sử dụng phần mềm máy tính tạo cho con người có nhiều phương tiện giải trí mới phong phú : các phần mềm xem phim ,nghe nhạc , game,...