CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ by Mind Map: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

1. CZYM JEST?

1.1. to wyodrębniona jednostka w instytucji lub organizacji,

1.1.1. nie ma osobowości prawnej

2. KTO MOŻE UTWORZYĆ?

2.1. jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.

3. ŚWIADCZONE USŁUGI

3.1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych

3.2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,

3.3. nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb planowania staraniem, pytanie przez dostęp do wyników pracy przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą

3.4. uczenie racjonalnego gospodarowania posiadanymi posiadanymi środkami pieniężnymi.

4. DZIAŁALNOŚĆ

4.1. W ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z strony działalności polegającej na produkcji i sprzedaży wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także inne wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 0, 5% oraz wyroby z metali szlachetnych albo z badanych metali.