Koolituse eesmärgid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koolituse eesmärgid by Mind Map: Koolituse eesmärgid

1. Koolituskavas planeeritud eesmärgid

1.1. Oskate kirjeldada Eesti avaliku sektori planeerimissüsteemi. Oskate nimetada, leida ja rakendada Eesti strateegilist planeerimist suunavaid peamiseid õigusakte. Teate planeerimisprotsessi kaasatud osapoolte rolle. Teate, milliseid aruandlus- ja seiresüsteeme Eesti avalikus sektoris kasutatakse.

1.2. Teate, millised on peamised tegevused, mida parimate praktikate järgi teha enne strateegia koostamist. Teate Kotteri 8 sammu muutuste juhtimisel.

1.3. Teate, millised on võimalused tuleviku süsteemseks kirjeldamiseks (PMESII, PESTLE). Teate, mis on olulised põhimõtted tuleviku vajaduste ja võimaluste väljatöötamisel.

1.4. Teate, mis on programmide koostamise eesmärk, millega tuleb programmide koostamisel arvestada ning mis küsimustele peavad programmid vastama.

1.5. Teate erinevaid võimalusi, kuidas eesmärke püstitada. Teate võimalusi, kuidas saab püstitatud eesmärkide täitmist jälgida. Teate, mis tunnustele vastavad eesmärgid ja mõõdikud ning oskab teadmisi rakendada sõnastades SMART kriteeriumidele vastavaid mõõdikuid.

2. Õppijate poolt nimetatud eesmärgid

2.1. Kotterist rohkem infot

2.2. Kuidas tegelikult riigieelarvet koostatakse

2.3. Millega tegelevad riigi ressursside planeerijad

2.4. Kuidas on programmid ja eesmärgid seotud. Kuidas programmid tekivad?

2.5. Kuidas toimub kontroll? Seiresüsteem. Aruandlus

2.6. Mille alusel raha jagatakse

3. Täiendavad teemad