Pengenalan perkembangan kerohanian dan moral

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengenalan perkembangan kerohanian dan moral by Mind Map: Pengenalan perkembangan kerohanian dan moral

1. Akta pendidikan 1996-seksyen 50-(1) pengajaran agama islam

1.1. Seksyen 50 pengajaran islam -sesuatu industri pendidikan terdapat 5 orang murid l3bih yang menganut agama islam -tempoh pengajaran di sesebuah industri pendidikan di bawah seksyen (1) sekurangya 2 jam seminggu dalam waktu pembelajaran biasa -pengelola atau orang laij bertanggungjawab ke atas sesuatu industri pendidikan yang perlu -menyediakan pengajaran di bawah seksyen dan membuat apa" perkiraan

1.1.1. Seksyen 51 pengajaran agama islam -pengadaan sedemikian tidak boleh dibiayai drngan wang yang diperuntukkan oleh parlimen -Tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain agama yang dianutinya

2. Konsep rohani

2.1. Maksud rohani ialah batin yang berkaitan dengan roh, rohaniah atau jiwa

2.1.1. 1)Al ghazali(1058-1111) -rohani daripada akal, hati,jiwa dan roh -potensi ilmu ada didalam roh insan 2)Hassan ali 1999 -Kerohanian berhubungkait dengan kejiwaan iaitu kecenderungan 3)Wahiduddin Khan -keinginan makhluk berhubung dengan penciptanya.

2.2. Konsep moral

2.2.1. Moral berasal daripada bahasa latin moralitas yang beeerti cara, perwatakan dan tingkah laku yang diterima

2.2.1.1. -Kesedaran tentang ajaran atau pegangan berlenaan dengan baik buruk sesuatu,sikap atau cara kelakuan -kawalan tingkah laku berlandaskan standard" yang dihayati serta diamalkan -seseorang yang memiliki tingkah laku berdasarkan prinsip" atau peraturan yang diterima

3. Pandangan agama

3.1. Agama islam- Agama kristian Agama buddha Agama hindu

4. Fokus pendidikan islam

4.1. -Keimanan -Kemanusian -Ketatanegaraan -Masyarakat

5. Prinsip penerapan nilai

5.1. 1)ilmu -pemangkin dalam mendidik rohani -membentuk & m3mandu manusia kearah kebaikan 2)Kemahiran -3 sukan >berenang, memanah, menunggang kuda 3)Amali -arahan latihan 4)pembudayaan -tradisi, adat yang dipegang