imikuiga ja varajane lapseiga (0-5 aastat)

Grupitöö Pille, Katrin, Mari-Liis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
imikuiga ja varajane lapseiga (0-5 aastat) by Mind Map: imikuiga ja varajane lapseiga (0-5 aastat)

1. Kes saab toetada: vanemlike oskuste toetamine - vanem, pereõde, perearst, lähivõrgustik (laiendatud pere), pere tugiisikud, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, lasteaia kasvatajad/spetsialistid, huviringijuhid

2. Kus saab toetada: kodu, teenuseosutajad (beebikoolid, loovteraapia, lastehoid, huviringid jne), lasteaed

2.1. erinevad programmid, toetused

3. Mis oskususte arengule keskenduda lapse vaatest: turvatunne, heaolu kasvatamine, füüsilise arengu toetamine, peenmotoorika arendamine, eneseteeninduse oskuste arendamine (söömine, riietumine, hügieen), kõneareng, enda soovide väljendamine ja arusaamine, et maailmas on teised ka, emotsioonide juhtimine

4. Mis oskuste arengule keskenduda vanemate vaatest: lapse arenguvajaduste tundmine, vanema oskuste arendamine/õpetamine arenguvajaduste rahuldamiseks

5. Mõttekaardi koostasid Pille, Mari-Liis ja Katrin.