EFEKTYWNA NAUKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EFEKTYWNA NAUKA by Mind Map: EFEKTYWNA NAUKA

1. SŁOWA KLUCZOWE

1.1. skróty

1.2. od ogółu do szczegółu

1.3. centralne pojęcia: hasła

2. KOLORY

2.1. 1 obszar = 1 kolor

3. PRZETWARZANIE INFORMACJI

3.1. zrozumiałe dla mnie

3.2. po "mojemu"

4. SYNTEAZA

4.1. łączyć najważniejsze powiązania

5. PROMIENISTA STRUKTURA

5.1. strzałki, linie, myślniki

6. SKOJARZENIA

6.1. metafory

7. OBRAZY

7.1. wobrażenia, skojarzenia

7.2. metafory

7.3. proste rysunki

8. WIELKIE LITERY

8.1. drukowane = czytelnie