Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dakwah by Mind Map: Dakwah

1. Nabi Muhammad s.a.w.

1.1. contoh dakwah

1.1.1. berhadapan pembesar Quraish yang mempunyai kekuatan & pengaruh

1.1.2. berhadapan golongan ahli kitab yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat arab

1.2. cabaran

1.2.1. bangsa arab berada dalam keadaan luar, khurafat & adat jahiliah

1.2.2. baginda dihina, difitnah & dilemparkan pelbagai tohmahan spt tuduhan ahli sihir, gila, penyai, ahli nujum dsb

1.3. cabaran zaman silam

1.3.1. ancaman terhadap harta & jiwa

1.3.1.1. jalan yang diulalui diletakkan duri

1.3.1.2. percubaan membuang kotoran atas badan Rasulullah

1.3.1.3. pakatan untuk membunuhnya sehungga memaksa baginda berhijrarh ke madinah

1.3.1.4. penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah

1.3.1.5. pembunuhan ke atas keluarga Yassir

1.3.2. usaha untuk meburukan peribadi pendakwah

1.3.2.1. mengancam perjalanan dakwah itu sendiri kerana hilangnya kepercayaan kepada pendakwah akan menyebbakan dakway yang disampaikan akan tergendala

1.3.3. permusuhan ahli kitab

1.3.3.1. perang Saraf

1.3.3.2. mempersendakan kemenangan yang dicapai oleh Islam

1.3.3.3. memecah belahkan perpaduan muslimin

1.3.4. golongan munafiq

1.4. tahap dakwah

1.4.1. tahap 1: dakwah rahsia, organisasi rahsia

1.4.2. tahap 2: dakwah terbuka, organisasi rahsia

1.4.3. tahap 3: dakwah terbuka, organisasi rahsia & mula mencari bantuan luar

1.4.4. tahap 4: dakwah terbuka, organisasi terbuka tanpa senjata

1.4.5. tahap 5: dakwah terbuka, oraganisasi terbuka dibenarkan menggunakan senjata

1.4.6. tahap 6: dakwah terbuka, organisasi terbuka dibenarkan menggunakan senjata & mula melakukan perjanjian

1.4.7. tahap 7: dakwah terbuka, organisasi terbuka dibenarkan menggunakan sejnata & mula mengutus surat kepada pemimpin dunia

2. Nabi Nuh a.s.

2.1. contoh dakwah

2.1.1. manusia pertama yang meneru manusia mentauhidkan Allah

2.1.2. Nabi pertama melarang manusia dari mensyirikkan Allah

2.1.3. diutuskan oleh Allah dalam suasana kaumnya menyembah berhala

2.2. cabaran

2.2.1. seruan & dakwah mendapat tentangan hebat kerana kedegilan kaummnya

2.2.2. ejekan, penghinaan & kekearasn

2.3. kesungguhan dakwah

2.3.1. dakwah tidak dapat membuka hati nurani mereka malah lebih menjauhkan diri dari kebenaran sehingga menyebabkan Nabi Nuha mengadu kepada Allah

2.3.2. kerana itulah kita lihat golongan yang menerima seruan Nabi Nuh adalah kecil walaupun tempoh seruan Nabi Nuh hampir seribu tahun

3. Nabi Ibrahim a.s.

3.1. contoh dakwah

3.1.1. tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran

3.1.2. memecahkan berhala besar yang menjadi tunggak kebanggaan kaum Namrud

3.1.3. tanpa sebarang senjata dan keseorangan tetap menyeru Namrud serta pengikutnya agr beriman kepada Allah

3.2. cabaran

3.2.1. ayah & ibunya semakin jauh dari cahaya iamn apabila kerajaannya sesat

3.2.2. masyarakat diselubungi dengan suasana jahiliah

4. Nabi Musa a.s

4.1. contoh dakwah

4.1.1. mengajak Fir'aun beriman kepada Allah

4.1.2. membawa sebahagian Bani Israil setelah mengalahkan tukang sihir Fir'aun

4.2. cabaran

4.2.1. ibunya menghanyut bayi Musa di sungai Nil

4.2.2. Pembelaannya pada Bani Israil membuatnya keluar dari istana Fir'aun, menuju ke Madyan, menjadipenggembala kambing Nabi Syu'ib selama 10 tahun

4.2.3. kesabaran diuji membawa Bani Israil keluar dari Mesir ke Baitul Maqdis & penderhaakn Bani Israil kepada Musa

5. Nabi Isa a.s

5.1. cabaran

5.1.1. dilahirkan tanpa ayah, tuduhan keluarga Maryam atas diri Maryam

5.1.2. penentangan kaum yahudi yang berusaha membunuhnya

5.1.3. pendewaan oleh kaum Nasrani kerana Isa dianggap memiliki sifat ketuhanan

5.2. mukjizat

5.2.1. boleh berbicara sewaktu di buaian

5.2.2. menyembuhkan orang sakit

5.2.3. menghidupkan orang mati atas izin Allah

5.2.4. membuat burung dari tanah

6. Definasi (bahasa)

6.1. pelawaan

6.2. jemputan

6.3. seruan

6.4. ajakan

6.5. sampaikan

6.6. panggilan

7. Definasi (istilah)

7.1. Ibnu Taimiyyah

7.1.1. seruan menuju Allah dengan beriman denganNya, apa didatangkan oleh RasulNya, membenarkan rasul & mentaati mereka

7.2. Dr. Syed Mohd. Wakil

7.2.1. menghimpun manusia atas tujuan kebaikan, menunjuk ajar mereka jalan kebaikan, menyuruh melakukan kebaikan & larang dari kemungkanran

7.3. Syekh Muhammad As Sowwaf

7.3.1. seruan langit kepada penduduk bumi, petunjuk al-Kholiuq kepada makhluk, jalan Allah yang lurus bagi menghubungkan manusia dengan Allah

7.4. Sheikh Muhammad AlGhazali

7.4.1. satu program yang lengkap, kesemua peringkatnya mangandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi tujuan dan matlamat hidup

7.5. Sheikh Dr. Yusof Al Qordhowi

7.5.1. usaha membawa orang lain kepada agama Islam, khusukan segala bentuk penghambaan diri, permohonan & taat kpd Allah sahaja, menyeru kepada kebaikan & menegah kemungkaran, berjihada kepada jalanNya

7.6. Sheikh Adam Abdullah Al Aluri

7.6.1. memalingkan pandangan & pemikiran manusia kepada pandangan & pemikiran yang berdasarkan akidah, kerana dakwah merupakan seruan bagi menyelamatkan manusia daripada kesesatan

7.7. Dr. Abu Al Majd As Sayyid Naufal

7.7.1. usaha golongan yang mempunyai kemampuan memberi nasihat & tunjuk ajar kepada sasaran unruk membawa mereka kepada Islam & menjauhkan mereka daripada kepercayaan selain kepada Allah dengan cara tertentu

7.8. Dr. Muhammad Bahil Al Khuuli

7.8.1. sebarang aktiviti yang dilakuan dalam rangka merubah keadaan manusia dari satu tahap ke satu tahap yang lebih baik

8. Definasi (kesimpulan)

8.1. sebarang usaha penambahbaikan / pengislaman yang terbit dari keimanan bahawa manusia mesti terus dipandu, dibimbing, diingatkan & diberi teguran supaya menjadi insan yang dikehendaki

9. Tujuan & Obkjektif

9.1. agen penyebab sampainya hidayah Allah

9.2. melaukan islah & perubahan dalam seluruh bidang kehidupan

9.2.1. bidang islah: 1. islah Hati 2. Islah Akal 3. Islah jasad 4. Islah Akhlak & keperibadian 5. Islah keluarga 6. Islah masyarakat

9.3. memastikan taklif & kebertanggungjaawaban di sisi Allah pada hari hisab & perhitungan

9.4. merealisasikan tercapainya matlamat penciptaan manusia di atas muka bumi

9.4.1. 1. kenal Allah 2. Ibadah 3. Qudwah 4. Dakwah 5. Ujian & ibtila' 6. Khalifah

10. Penting kerana

10.1. manusia jahil

10.2. manusia ingkar

10.3. manusia lupa

10.4. syaitan ada

10.5. hawa nafsu

10.6. sifat mazmumah

10.7. kewajipan islah

11. kelebihan dakawah

11.1. tugas para Rasul

11.2. sebaik-baik perkataan adalah dakwah & seruan

11.3. ganjaran besar penyebab hidayah

11.4. selamat dari ancaman nabi

11.5. bonus berterusan

12. Hukum

12.1. wajib

12.1.1. permerintah & penguasa: denagn kuasa

12.1.2. ualama': dengan lisan

12.1.3. umat Islam: pelakuan & tingkah laku

13. Model

13.1. Nabi Nuh a.s.

13.2. Nabi Ibrahim a.s.

13.3. Nabi Musa a.s.

13.4. Nabi Isa a.s.

13.5. Nabi Muhmmas s.a.w.

14. Ciri-ciri pendakwah

14.1. ikhlas

14.2. penyayang

14.3. penyabar

14.4. istiqamah

14.5. pemaaf

14.6. berilmu pengetahuan

14.7. berpandangan jauh

14.8. bijaksana

15. Sifat dakwah

15.1. Syumul

15.2. Rabbaniy

15.3. Alamiy

15.4. berturusan

15.5. mebutamakan yang usul seblum furu'

15.6. wajib sebelum sunat

15.7. mutafaq sebelum mukhtalaf

15.8. kesatuan bukan perpecahan

16. Alat/wasilah umum

16.1. Al limaanul 'amiqq: perkataan

16.2. At Tanziimud Daqiq: tulisan

16.3. Al A'mal al Mutawaasil: aktiviti & amalan

17. Prioriti dalam dakwah

17.1. Islamiah sebelum Jumaaiyyah

17.2. Usuliyyah sebelum Furu'iyyah

17.3. Tajmi' sebelum Tafriq

17.4. Maslahah A'mmah sebelum Maslahah Khossoh