گرافیک محیطی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
گرافیک محیطی by Mind Map: گرافیک محیطی

1. کاربرد و نمودها

1.1. کاربرد تبلیغی

1.1.1. تبلیغ کالا

1.1.1.1. ماده تشکیل دهنده

1.1.1.1.1. کاغذ یا مقوا

1.1.1.1.2. چوب

1.1.1.1.3. فلز

1.1.1.1.4. پلاستیک

1.1.1.2. طراحی

1.1.1.2.1. اجزا

1.1.1.2.2. ترکیب بندی

1.1.2. تبلیغ یک جریان فکری

1.1.2.1. جریان فرهنگی

1.1.2.2. علمی

1.1.2.3. هنری

1.1.2.4. مطالعاتی

1.1.2.5. توریستی

1.1.2.5.1. نوع جریان فکری

1.2. هدایت و راهنمایی

1.2.1. استفاده از مفاهیم ساده

1.2.2. تناسب فاصله با ناظر

1.2.3. دید بهتر رنگ ها

1.3. کاربرد اموزشی

1.3.1. مستقیم

1.3.1.1. عبارات مکتوب

1.3.2. غیر مستقیم

1.3.2.1. تصویر

1.3.2.1.1. طنز آمیز

1.3.2.1.2. طعنه آمیز

1.4. کاربرد تفننی

1.4.1. تناسب رنگ

1.4.2. تناسب فضا

2. نمودهای گرافیکی

2.1. دو بعدی

2.1.1. پیکتوگرام ها(آیکن ها)

2.1.1.1. سادگی

2.1.1.2. زیبایی

2.1.1.3. ترکیب رنگی

2.1.1.4. اندازه متعارف

2.1.2. استند ها

2.1.3. نقشه ها

2.1.3.1. جغرافیایی

2.1.3.2. آب و هوا

2.1.4. کاغذ دیواری و پرده

2.1.5. کف مکان ها و سقف ها

2.1.6. دیوارها

2.1.6.1. داخلی

2.1.6.2. خارجی

2.1.7. بیلبوردها و پوسترها

2.1.7.1. شکل فیزیکی

2.1.7.2. موضوع

2.1.7.3. محل نصب

2.1.7.4. میزان تابش نور

2.1.7.4.1. طبیعی

2.1.7.4.2. مصنوعی

2.1.8. طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

2.1.9. ماکروتلوزیون ها

2.2. سه بعدی

2.2.1. احجام ، مجسمه ها، تندیس و آب نماها

2.2.1.1. تناسب موضوع و مخیط

2.2.1.2. محل نصب و اندازه

2.2.2. پنجره ،شیشه، نرده هاو حفاظ

2.2.2.1. محاسبات ساخت

2.2.2.2. شکل و نمود آن در محیط

2.2.3. نوشتن در آسمان، چترها، سایبان ها و بادبادک ها

2.2.4. طراحی انواع بالون ها

2.3. ترکیبی

2.3.1. کاروان های شادی

2.3.2. مراسم آیینی

2.3.3. افتتاحیه و اختتامیه

2.3.4. مراسم آیینی

2.3.5. ورزشگاه ها

2.3.5.1. توجه به منابع فرهنگ و هنر

2.3.5.2. نگاه به جهان برون مرزی

2.3.5.3. کارکرد دراز مدت

2.3.6. المپیاد ها

2.3.7. نماشگاه ها

2.3.8. کیوسک و دکه و غرفه و باجه و گیشه

2.3.9. فستیوال ها

2.3.9.1. سینما

2.3.9.2. تئاتر

2.3.9.3. موسیقی

2.3.9.4. انیمیشن

2.3.9.5. نقاشی و هنرهای تجسمی

2.3.10. حجم های یخی ، برفی و شنی