Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi ve Eğitim Uygulamaları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi ve Eğitim Uygulamaları by Mind Map: Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi ve Eğitim Uygulamaları

1. Özel Gereksinimli Bireylerin Özel Eğitim Süreci

1.1. +Tanı ve değerlendirme

1.2. +Tedavi

1.3. +Rehabilitasyon

1.4. +Eğitim

1.5. +Toplumsal yaşama katılım

2. Özel Eğitimde Tanı ve Değerlendirme

2.1. Tıbbî Tanımlama

2.1.1. - Öykü Alma (Demografik Bilgiler)

2.1.2. -Fizik Muayene

2.1.3. - Nörolojik Muayene

2.1.4. -Genetik Muayene

2.1.5. - İşitme Konuşma Değerlendirmesi

2.1.6. -Ruhsal Muayene

2.1.7. -Gerekli Diğer Muayeneler

2.2. Eğitsel Tanımlama

2.2.1. -Performans Değerlendirme

2.2.2. -Akademik Başarı Testleri

2.2.3. -Ölçüt Bağımlı Testler

2.2.4. -Performans Testleri

2.2.5. -Ürün/Yapıt Dosyaları

2.2.6. -Program Ağırlıklı Değerlendirme

3. Özel Eğitim Uygulamaları/Yöntemleri

3.1. ~Zenginleştirilmiş Eğitim Programları (ZEP)

3.2. ~Bireysel Eğitim Programları (BEP)

3.3. ~Toplum Eğitimi

3.4. ~Grup Eğitimi, Aile Eğitimi

3.5. ~Eğitimcilerin Eğitimi

3.6. ~Kaynaştırma (Entegrasyon)

3.6.1. +Tam zamanlı Kaynaştırma

3.6.2. +Yarı zamanlı Kaynaştırma

3.6.3. +Tersine Kaynaştırma

3.7. ~Destek Eğitim Odası

4. Özel Eğitimin Temel İlkeleri

4.1. -Erken tanı

4.2. -Erken tedavi/rehabilitasyon

4.3. -Kaynaştırma

4.4. -Yerleştirme ve çevre

4.5. -Ekip çalışması (tıp doktoru, psikolog...)

4.6. -Bireysel yaklaşım

4.7. -Değerlendirme

4.8. -Bütünsel gelişim

4.9. -Aile

4.10. -Süreklilik

5. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler

5.1. -Zihinsel yetersizliği olan bireyler

5.2. -İşitme yetersizliği olan bireyler

5.3. -Görme yetersizliği olan bireyler

5.4. -Bedensel yetersizliği olan bireyler

5.5. -Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler

5.6. -Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler

5.7. Otistik bireyler

5.8. -Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler

5.9. -Süreğen hastalığı olan bireyler

6. Özel gereksinimli bireyler kimlerdir?

6.1. Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özellikleri yönünden akranlarından farklı gereksinimleri olan bireylerdir.

7. Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar

7.1. Piaget göre zekâ, zihin değişme, kendini yenileme gücü olup, bireyin çevreye uyum sağlamasıdır.

7.2. Özel yetenekli bireyler kimlerdir?

7.2.1. Genetik özelliklerle var olan ve çevresel uyaranlarla gelişen, gelişim alanlarının birinde ve/veya birkaçında ya da hepsinde yaşıtlarından ileri düzeyde olan bireylerdir.

7.3. Gelişim Özellikleri

7.3.1. -Uyaranlara aşırı duyarlılık.

7.3.2. -Uzun süreli dikkat yoğunlaştırabilme.

7.3.3. -İleri düzeyde sözcük dağarcığı.

7.3.4. -Erken ve doğru ifadelerle konuşma.

7.4. Eğitimleri

7.4.1. -Hızlandırma

7.4.2. -Birinci sınıfa erken başlama

7.4.3. -Sınıf atlama

7.4.4. -Ders atlama

7.4.5. -Dersi okumadan sınava girmek

7.4.6. -Üniversiteden bazı dersler almak.

8. Neden Özel Eğitim?

8.1. -Yetersizliğin engele dönüşmesini önler.

8.2. -Yetersizliği olan bireyin toplumda bağımsız, üretici olmasını sağlar.

8.3. -Yetersizliği olan bireyin becerilerinin gelişnesine olanak tanır.

9. Gelişim Farklılıklarının Nedenleri

9.1. Doğum Öncesi Nedenler

9.1.1. • Anne yaşı • Annenin gebelikte beslenmesi • Annenin gebelikte kullandığı ilaçlar • Gebelikte içki- sigara-uyuşturucu kullanımı • Gebelikte radyasyona maruz kalma • Gebelikte geçirilen mekanik travmalar • Gebelikte geçirilen ruhsal travmalar • Akraba evlilikleri • Gebelikte geçirilen hastalıklar • Kan uyuşmazlığı • Genetik hastalıklar • Metabolik hastalıklar

9.2. Doğum Sırasında Oluşan Nedenler

9.2.1. • Erken doğum, geç doğum • Riskli ve zor doğum • Uzman hataları • Hijyenik olmayan ortamlarda doğum

9.3. Doğum Sonrası Nedenler

9.3.1. • Enfeksiyonlar • Çocuğun geçirdiği hastalıklar • Beslenme bozuklukları • Kazalar • Fiziksel travmalar • Ruhsal travmalar • Zehirlenmeler • Çocuk istismarı • Yetersiz çevre koşulları • Doğal afetler • Savaşlar