MATEMATİK TARİHİ DÖNEMLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATEMATİK TARİHİ DÖNEMLERİ by Mind Map: MATEMATİK TARİHİ  DÖNEMLERİ

1. Celali Takvim

2. Ömer HAYYAM

2.1. Cebir kitabı

2.2. Konik kesitler

3. 10 tabanlı sayı sistemi

4. .

5. Felaket Kuramı

6. universita

7. Eski Yunan Matematiği (MÖ 500- MS 500)

7.1. THALES

7.1.1. Mısır'da geometri

7.1.2. Soyut İspat

7.2. PİSAGOR

7.2.1. Pisagor Okulu

7.2.2. .

7.2.3. .

7.3. PLATON

7.3.1. Eflatun

7.3.2. Atina'da sistematik eğitim

7.3.3. Akademius

7.3.3.1. "Her kim ki geometrici değildir, içeriye girmesin"

7.3.3.2. Proclus

7.3.3.3. Öklid

7.3.3.4. Eudoxus

7.4. BÜYÜK İSKENDER İMPARATORLUĞU

7.4.1. Ptolemaios Museum

7.4.1.1. Tarihin en ünlü üniversitesi

7.4.1.2. Eğitim ve araştırma faaliyetleri

7.5. ÖKLİD

7.5.1. Öklid'in Elementleri

7.5.2. Postulatlar

7.6. ARŞİMED

7.6.1. Silindir ve küre hakkında çalışmalar

7.6.2. Mekanik

7.7. APOLLONİOS

7.7.1. Büyük bilim adamı

7.7.2. 8 kitaplık eser

7.8. PTOLEMAİOS

7.8.1. Matematica

7.8.2. .

7.9. Derin ve estetik matematik

8. Mısır ve Mezopotamya Matematiği (MÖ 2000- MÖ 500)

8.1. Mısır Matematiği

8.2. Mezopotamya Matematiği

8.2.1. .

8.2.2. 60 tabanlı sayı sistemi

8.3. Halk için matematik

8.3.1. Lise2 düzeyi matematik

9. Hint - İslam ve Rönesans Matematiği (MS 500 - 1700)

9.1. İslam Matematiği

9.1.1. HAREZMİ

9.1.1.1. Hesap kitabı

9.1.1.2. Algoritmik yaklaşım

9.1.1.3. Al Cebir ve Al Mukabele

9.1.2. Şarafeddin Al Tusi

9.1.2.1. Türevi bulmuş ama anlayamamış

9.1.3. Nasreddin Al Tusi

9.1.3.1. Ziç (Sinüs cetveli)

9.1.3.2. .

9.1.4. Cemşit Al Kaşi

9.1.4.1. Ondalık kesir

9.1.4.2. Aritmetiğin anahtarı

9.2. Rönesans Matematiği

9.2.1. 1200-1500

9.2.1.1. 3. dereceden polinom kökleri

9.2.1.2. .

9.2.2. 1500-1600

9.2.2.1. Cebir kitabı

9.2.3. 1600-1700

9.2.3.1. .

9.2.3.2. Fermat. Türevi resmi olarak bulunması

9.2.3.3. Descartes

9.2.3.3.1. Analitik geometri

9.2.3.3.2. .

10. Klasik Matematik Dönemi (1700-1900)

10.1. Tarihin en üretken bilim adamı

10.2. 18. yüzyıl

10.2.1. Euler

10.2.1.1. Analiz

10.2.2. Laplace

10.2.2.1. Gök ve yer mekaniği

10.2.3. Lagrange

10.2.3.1. Cebirsel denklemlerin çözülebilirliği

10.2.3.2. Mekanik

10.2.3.3. Diferansiyel denklem

10.2.3.4. Varyasyon denklemi

10.2.4. d'Alembert

10.2.4.1. Kısmi diferansiyel denklem

10.2.4.2. Akışkanlar mekaniği

10.3. 19. yüzyıl

10.3.1. Cauchy

10.3.1.1. .

10.3.1.1.1. Dedekind

10.3.1.2. Kompleks Fonksiyonlar Teorisi

10.3.2. Kummer ve öğrencileri

10.3.2.1. Halka Teorisi

10.3.2.2. İdealler Teorisi

10.3.3. Cayley-Sylves

10.3.3.1. Matris cebiri

10.3.4. Grossmann

10.3.4.1. Vektör uzayları

10.3.5. Dirichlet

10.3.5.1. Fonksiyon kavramı

10.3.6. Riemann

10.3.6.1. Cebirsel geometri

10.3.6.2. .

10.3.6.3. Riemann geometrisi

10.3.6.4. Liemann yüzeyleri

10.3.6.5. Kompleks analiz

10.3.7. Gauss

10.3.7.1. Cebirin Temel Teoremi

10.3.7.2. Sayılar Teorisi

10.3.7.3. Diferansiyel Geometri

10.3.7.4. Matematiksel fizik

10.3.8. .

10.4. Matematiğin altın çağı

11. Modern Matematik ( 1900 - Günümüz)

11.1. Kurt GÖDEL

11.1.1. Eksiklik Teoremi

11.2. David HİLBERT

11.2.1. Fonksiyonel Analiz

11.3. Metrik uzaylar

11.4. Topolojik uzaylar

11.5. Kuramlar

11.5.1. Dağılım Kuramı

11.5.2. Operatörler Kuramı

11.6. Anayasal tabanlı klasik matematik