ROLUL EDUCAŢIEI ÎN EVOLUŢIA SOCIETĂŢII

Rolul educației în evoluția societății.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ROLUL EDUCAŢIEI ÎN EVOLUŢIA SOCIETĂŢII by Mind Map: ROLUL EDUCAŢIEI ÎN EVOLUŢIA SOCIETĂŢII

1. Rolul, importanța și aplicarea educației în societate.

2. Educatia insumeaza actiunile - deliberate sau nedeliberate, explicite sau implicite,sistematice sau nesistematice - de modelare si formare a omului din perspectiva unor finalități racordate la reperele socio-economico-istorico-culturale ale arealului in care se desfasoara.

3. Educaţia are un rol esenţial în dezvoltarea economico-socială sustenabilă petermen lung.

4. Socializarea prin educație presupune...?

5. Socializarea prin educație reprezintă transmiterea, însușirea și aplicarea în practică a unor valori ca valorile ștințifice, religioase, tehnologice, culturale, artistice, etice și filozofice.

6. Importanţa educaţiei este demonstrată în orice moment şi în orice domeniu al vieţii sociale şi personale.

7. Ca rezultat, educația indica nivelul de instrucție, de cultura, de conturare a diferitelor componente ale personalitatii in urma influențelor educaționale.

8. Din punct de vedere pedagogic, educația privită ca rezultat implica o judecata de valoare referitoare atât la calitatea educației, cât și a individului.

9. Educația include în sfera sa atât instruirea tinerei generaţii în instituţii cu scop educativ,cât şi influenţele educaţionale ale diferitelor contexte sociale.

10. Pe de alta parte educatia, in esență, are drept scop esențial scoaterea fiintei umane din starea primara, biologica si ridicarea ei spre starea spirituală, culturalizată.

11. Rezultatul și scopul educație in socializare.