Mérhető és értékelhető tudás

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mérhető és értékelhető tudás by Mind Map: Mérhető és értékelhető tudás

1. A tudás

1.1. mindenféle ismeret

1.2. tudatosult cselekvéseket alapoz meg

1.3. mindenféle tapasztalat

1.4. világkép, világnézet

1.5. valamely szakterület logikája, bennünket körülvevő kultúra logikája, az emberi megismerés pszichológiai logikája

1.5.1. kompetencia, szaktudás, műveltég

2. A mai tanulók (új tanulók)

2.1. digitális vívmányok világában élnek

2.2. másképp veszik fel az információt és dolgozzák fel

2.3. megváltozott tanulási szokások

2.4. megváltozott gondolkodás

2.5. tudni , hogy mi (tartalmi tudás) jelentősége csökken

2.6. tudni, hogy hogyan jelentősége nő

3. új tanulok, új tanítás

3.1. tudás elsajátítás motiváció nélkül nem megy

3.2. tanuló centrikusság

3.3. új digitális pedagógiai módszerek

3.4. szorongás mentesség

4. Bloom féle taxonómia

4.1. alapja a mérésnek

4.2. tudáselemek, mint elvárt követelmények jelennek meg

4.3. pszichomotoros terület

4.3.1. információk a manipulatív, kézi vagy fizikai képessége

4.4. affektív terület

4.4.1. attitűdök és érzések területe

4.5. kognitív terület

4.5.1. tudás és mentális tudás

4.5.1.1. a kognitív terület a legkidolgozottabb , de nem a legfontosabb

4.5.1.2. információ szervezés

4.6. tanulók tudásszerzése

4.6.1. információ szerzés

4.6.2. információ megalkotás

5. digitális kultúra

5.1. előnye

5.1.1. tudásszerzés tekintetében több rendező elv

5.1.2. képben, hangban mozgásban gondolkoznak

5.2. hátrányok

5.2.1. tapintás , szaglás, ízlés nem visszaadható