Munca cu copiii în natură

Munca cu copiii în natură

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Munca cu copiii în natură by Mind Map: Munca cu copiii în natură

1. Reieșind din posibilitățile oferite de natură ca factor al educației și dezvoltării personalității preșcolarilor, științele naturii rezolvă un set de obiective: formarea unui sistem de cunoștințe inițiale despre obiectele și fenomenele naturii; cultivarea atitudinii pline de grijă față de natură; cultivarea priceperii și deprinderii de muncă; cultivarea la copii a percepției estetice a naturii și a priceperii de a vedea în ea frumosul – toate asigurând utilizarea naturii ca mijloc de dezvoltare multilaterală a copiilor de vârstă preșcolară.

2. Munca copiilor este una din metodele principale practice de familiarizare cu natura. În procesul muncii sub influența pozitivă a soarelui, aerului curat, al mișcării organismul copiilor se fortifică. În muncă se dezvoltă anumite deprinderi, coordonarea mișcărilor, munca contribuie la dezvoltarea fizică și educarea normală a copilului. La fel, munca are o mare importanță în dezvoltarea intelectuală a copilului. Ea este apreciată ca un important mijloc de dezvoltare a cunoștințelor copiilor.

3. În acest proces copiii capătă cunoștințe:

3.1. Despre obiectul naturii

3.2. Despre prioritățile și calitățile plantelor

3.3. Despre structura și necesitatea plantelor

3.4. Despre structura și necesitatea plantelor

3.5. Despre metodele de creștere a plantelor

3.6. Despre aspectul exterior și necesitățile animalelor

3.7. Despre aspectul exterior și necesitățile animalelor

3.8. Despre comportarea animalelor

4. În procesul muncii copiii capătă deprinderi elementare de cultivare a plantelor, de îngrijire a lor și a animalelor, învață a numi inventarul agricol. Copiii iau cunoștință de particularitățile muncii omului legate de completarea, păstrarea și protecția naturii plaiului natal. După E. I. Korzakov, munca în natură creează condiții favorabile pentru educația senzorială a preșcolarilor, înfăptuind anumite acțiuni de muncă, copiii află că solul, plantele au diferite proprietăți și iau cunoștință de acestea.

5. E deosebit de mare importanța muncii pentru educația morală a copiilor. Ființele vii cer o îngrijire conștientă deoarece indiferența influențează negativ asupra stărilor. Munca de îngrijire a plantelor și animalelor contribuie la educarea responsabilității pentru obligațiile proprii, la formarea atitudinii grijulii față de natură.

6. Prin muncă se cultivă trăsăturile pozitive de caracter:

6.1. Conștiința

6.2. Conștiința

6.3. Punctualitatea

6.4. Hărnicia

6.5. Se formează motivele de importanță morală ale muncii – aceasta sporește calitatea muncii și interesul față de ea.

7. Familiarizarea preșcolarilor cu particularitățile muncii adulților în natură, formarea deprinderilor de activitate accesibilă de ocrotire a naturii este o condiție necesară a realizării programului de educație ecologică primară a copiilor din grădiniță.

8. Una din condițiile efcienței oricărei munci este organizarea muncii copiilor în mediul naturii, este necesar să se țină cont de anumite cerințe pedagogice.

8.1. Educatorul trebuie să-și închipuie clar și precis ce o să facă împreună copiii.

8.2. Pentru ca munca copiilor să se sondeze cu rezultate dorite, trebuie ca educatorul însuși să cunoască bine executarea diferitor operații de muncă, apoi să transmită aceste cunoștințe copiilor.

8.3. Munca trebuie organizată astfeș, ca toți copiii să-și satisfacă dorința de a participa la ea, ca tuturor să le ajungă materiale, loc, inventar.

8.4. Organizând munca, trebuie ca tot urilajul să fie pregătit din timp.

8.5. Copiii trebuie organizați astfel ca să nu se amestece unul altuia și totodată să aibă fiecare o preocupație.

9. Munca copiilor în natură se organizează cu scopul de a îngriji animale, plante din colțul naturii de pe lot, pentru a amenaja o grădină și a crește legume, pentru a crea un răzor și a crește flori. Un loc mare revine și observărilor aupra muncii în natură, precum și participării copiilor împreună cu adulții la munci ecologice accesibile pe lotul grădiniței sau în mediul natural înconjurător.

10. Pentru atingerea scopurilor educative sunt accesibile așa forme de organizare a muncii ca diferitele însărcinări: individuale și comune. Ele pot fi de lungă durată, sistematice, de scurtă durată sau episodice. Însărcinările personale se aplică în toate grupele grădiniței de copii.

11. Metodele verbale de cunoaștere a mediului

11.1. Explicația

11.1.1. Metodă verbală de asimilare a cunoștințelor prin care se progresează în cunoaștere. A explica înseamnă, a descoperi, a face să apară clare pentru copil, relații explicative de tipul cauză-efect.

11.2. Convorbirea

11.2.1. În cadrul convorbirii pedagogul concentrează atenția copiilor asupra indicilor caracteristici diferitor fenomene ale naturii, precizează și aprofundează cunoștințele obținute la plimbări, în excursii, în cadrul jocurilor, în muncă.

12. Formele de bază în familiarizarea copiilor cu natura sunt:

12.1. - activitățile de învățare propriu-zise

12.2. - excursiile

12.3. -plimbările

12.4. -munca

12.5. - activitățile elementare de investigație

13. Ce pot spune în concluzie? Doar să mai confirm că, educația spiritului ocrotirii naturii trebuie începută din copilărie. Iar munca în cadrul naturii are o importanță enormă în dezvoltarea cognitivă a copiilor și, totodată, este o metodă de dezvoltare a interesului, curiozității și spiritului de observație. Deci, copiii au posibilitatea de a înțelege unele meserii, își educă dragostea față de om și de rezultatele muncii lui.