Praca zespołowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Praca zespołowa by Mind Map: Praca zespołowa

1. Terminowość

1.1. Harmonogram

1.1.1. Plan

1.1.2. Budżet

1.2. Czas

1.3. Dyspozycyjność

1.4. Punktualność

1.4.1. Spóźnialstwo

1.5. Planowość

1.6. Wykonanie

1.7. Kontrola

2. Zwiększanie

2.1. Efektywność

2.1.1. Umiejętność

2.1.2. Lean management

2.2. Zadania

2.3. Jakość

2.3.1. Kryteria

2.3.2. Wskaźniki

2.3.2.1. Statystyki

2.4. Zaangażowanie

2.4.1. Chęci

2.4.2. Postawy

2.5. Wydajność

2.6. Produktywność

3. Pomysły

3.1. Innowacyjne

3.1.1. Kreatywność

3.2. Nietypowe

3.3. Niestereotypowe

3.4. Dyskusje

3.4.1. Kompromisy

3.4.2. Analiza

3.4.3. Wybory

3.5. Indywidualizm

3.6. Interpretacja

3.7. Realizacja

3.8. Burza mózgów

3.9. Koncepcja

3.10. Idea

3.10.1. teoria

3.11. Zamysł

3.12. Strategia

3.12.1. Budżet

4. Ludzie

4.1. Relacje

4.1.1. Z przełożonym

4.1.2. Z pracownikami

4.1.3. Balans

4.2. Przyjaźnie

4.2.1. Zespół

4.2.1.1. Różnorodność

4.2.1.2. Indywidualizm

4.2.1.3. Czas

4.2.2. Integracja

4.3. Kłótnie

4.3.1. Zgoda

4.4. Otwartość

4.4.1. Ekstrawertyk

4.5. Szacunek

4.6. Struktura

4.6.1. Podział

4.6.2. Zarząd

4.6.2.1. Lider

4.6.3. Stanowisko

4.7. Wzorce

4.7.1. Postawy

4.7.2. Zachowania

4.7.2.1. Wychowanie

4.8. Kwalifikacje

4.8.1. Kompetencje

4.8.2. Umiejętności

4.8.3. Rozwój

5. Zarządzanie

5.1. Podział zadań

5.1.1. Odpowiedzielność

5.1.1.1. Współodpowiedzialność

5.1.2. Umiejętnosść

5.2. Zadania

5.3. Efektywność

5.4. Ryzyko

5.4.1. Plany

5.4.2. Problem

5.4.2.1. Rozwiązanie

5.5. Cele

5.6. Decyzje

5.6.1. Skutki

5.7. Metody

5.7.1. Frameworki

5.7.2. Szkolenia

5.7.2.1. Nauka

6. Zespół

6.1. Grupa

6.1.1. Różnorodność

6.1.2. Podobieństwa

6.1.3. Świadomość

6.1.4. Role

6.2. Współzależność

6.2.1. Powiązania

6.2.2. Odpowiedzialność

6.2.3. Wsparcie

6.3. Współdziałanie

6.3.1. Cele

6.3.1.1. Spójność

6.3.1.2. Misja

6.3.1.3. Jedna definicja

6.3.1.4. Sensowność

6.3.1.5. Wizja

6.3.2. Podziały zadań

6.3.3. Obowiązki

6.3.4. Przywileje

6.3.5. Kolektywizm

6.3.6. Zasady

6.4. Członkostwo

6.4.1. Grupy

6.5. Spójność

6.5.1. Zawodowa

6.5.2. Kultura

6.5.2.1. Narodowosci

6.5.2.2. Różnice

6.5.3. Osobista

6.6. Klimat

6.7. Atmosfera

6.7.1. Przyjaźnie

6.7.2. Szczerość

6.7.3. Krytyka

6.7.3.1. Konstruktywna

6.8. Lider

6.8.1. Zadaniowość

6.8.2. Zasady

6.8.3. Polecenia

6.9. Rekrutacja

7. Narzędzie

7.1. Biuro

7.1.1. Wystrój

7.1.1.1. Pozytywny nastrój

7.1.1.2. Indywidualizm

7.1.2. Ergonomia

7.1.3. Przestrzeń

7.2. Sprzęt

7.2.1. Komputer

7.2.2. Telefon

7.2.3. Programy

7.2.4. Komunikator

7.3. Internet

7.3.1. Poczta

7.3.2. Taski/Zadania

8. Komunikacja

8.1. Pomoc

8.2. Funkcje zespołowe

8.3. Bezpieczeństwo

8.4. Werbalna

8.5. Niewerbalna