As conxuncións

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
As conxuncións by Mind Map: As conxuncións

1. Copulativas

1.1. E

1.1.1. Estudei e fixen os deberes.

1.2. E mais

1.2.1. Foron Xoel, Simón e mais Izan.

1.3. Nin

1.3.1. Non está nin frío nin quente.

2. Disxuntivas ou distributivas

2.1. Ben...ben

2.1.1. É necesario estudar, ben os temas, ben os exercicios.

2.2. Nin...nin

2.2.1. Nin branco nin negro, é azul.

2.3. Ora...ora

2.3.1. Ora xogas, ora les, ora corres.

2.4. Ou

2.4.1. Vas en bicicleta ou vas a pé.

2.5. Ou...ou

2.5.1. Ou vés en chándal ou non podes ir a educación física.

2.6. Xa...xa

2.6.1. Xa chove, xa neva.

3. Adversativas

3.1. A menos que

3.1.1. Quedamos outra hora, a menos que queiras pagar ti

3.2. Agás que

3.2.1. Agás que propoñas outra cousa, hoxe imos á praia.

3.3. Non obstante

3.3.1. Pensamos o mesmo, non obstante, actuamos de maneira diferente.

3.4. Pero

3.4.1. Fun á túa casa pero non estabas.

3.5. Porén

3.5.1. Tiña que facer os deberes porén deixárono quedar coas amigas.

3.6. Con todo

3.6.1. Non estudara o tema e, con todo, aprobou.