Starożytna Grecja [Hellada]

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Starożytna Grecja [Hellada] by Mind Map: Starożytna Grecja [Hellada]

1. Ustroje polityczne

1.1. monarchię

1.2. oligarchię

1.3. demokrację

2. Polityka

2.1. VIII w. p.n.e. - wielka kolonizacja

2.1.1. Sparta

2.1.2. Ateny

2.2. VIII w. p.n.e. - początek podboju Messenii przez Spartę

2.3. 594 p.n.e. - reformy Solona

2.4. 621 p.n.e. - spisanie praw przez Drakona

2.5. 508/507 p.n.e. - reformy Klejstenesa

2.6. 336 p.n.e. - wsąpienie na tron Aleksandra Wielkiego

2.7. poł. V w. - 429 p.n.e. - działalność Peryklesa w Atenach

2.8. 323 p.n.e. - śmierć Aleksandra Wielkiego

3. Wojny

3.1. 490 p.n.e. - bitwa pod Maratonem

3.2. 480 p.n.e. - bitwa pod Termopilami i u wybrzeży Salaminy

3.3. 479 p.n.e. - bitwa pod Platejami

3.4. 431-404 p.n.e. - wojna peloponeska

3.5. 338 p.n.e. - bitwa pod Cheroneą

3.6. 334-330 p.n.e. - podbój Persji

4. Kultura i religia

4.1. XI w. p.n.e. - pierwsze pismo alfabetyczne opracowane przez Fenicjan

4.2. 776 p.n.e. - pierwsze igrzyska w Olimpii

4.3. VIII w. p.n.e. - rozpowszechnienie pisma alfabetycznego w Helladzie; działność Homera; wprowadzenie Wielkiej Retry

4.4. VI/V w. p.n.e. - nauczanie Sokratesa w Atenach

4.5. V w. p.n.e. - złoty wiek Aten; działalność Fidiasza; działalność Sofoklesa