ANALIZA ZNANSTVENOG ČLANKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANALIZA ZNANSTVENOG ČLANKA by Mind Map: ANALIZA ZNANSTVENOG ČLANKA

1. SAŽETAK

1.1. E-učenje- učenje uz pomoć elektroničkih medija posebno računala i interneta

1.2. Pod utjecajem različitih aspekata visokoškolske ustanove sve više ulažu u razvoj

1.3. Sve više pojedinaca odlučuje se na širenje svog znanja putem e-učenja odnosno online tečajeva ili online sveučilišta

1.4. Ispitanici preporučuju učenje preko interneta no ipak ga ne smatraju jednako efikasnim kao klasično učenje

1.5. Iz godine u godinu sve je više korisnika e-učenja. Prema podatcima iz 2016. njihov broj se popeo na 58 milijuna.

2. HIPOTEZE

2.1. Pretpostavlja se da učenje putem interneta neće promijeniti statove vezane uz učenje putem interneta

2.2. Važna osbosobljenost akademskog osoblja, odnosno razvoj njihovih znanja, vještina i sposobnosti te njihova motivacija za nove metode poučavanja

2.3. Mogućnost laganog pronalaženja materijala za učenje

2.4. Povezanost teorijske i praktične nastave u skladu s potrebama

3. METODE ISTRAŽIVANJA

3.1. Upoznavanje s problemom

3.2. Izrada hipoteze i prikupljanje informacija

3.3. Analiza podataka

3.4. Zaključak

4. REZULTAT

5. ZAKLJUČAK

5.1. E - učenje omogućava svim sudionicima obrazovnog sustava brži i jednostavniji put do informacija te lakšu vizualizaciju proučavanog gradiva čime se pridonosi učinkovitijem usvajanju novih nastavnih sadržaja