การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

1. 3.การอ่านข่าว

2. 2.การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การและหน่วยงานต่างๆ

3. 1.การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

4. 4.การอ่านหนังสือวารสารและนิตยสาร

5. 5.การส่งการ์ดอวยพรและข้อความให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

6. 6.การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด

7. 7.การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

8. 8.การซื้อสินค้าและบริการ

9. 9.การดูโทรทัศน์และฟังเพลง

10. 10.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

11. 11.การเล่นเกม

12. 12.การสนทนาออนไลน์

13. 13.การเรียนทางไกล

14. 14.การหางานทำบนอินเทอร์เน็ต

15. 15.การวางแผนการเดินทาง

16. 16.การค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต

17. 17.การรายงานและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ

18. 18.การแสดงแผนที่และเส้นทางการขับขี่รถยนต์

19. 19.การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุน