การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

1. ไทยรัฐทีวี

2. 2.การโฆษณาประชาสัมพันธืองค์การและหน่วยงานต่างๆ

3. 1.การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

4. Google

5. 3.การอ่านข่าว(Read the News)

6. 4.การอ่านหนังสือวารสารและนิตยสาร

7. 5.การส่งการ์ดอวยพรและข้อความให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

8. 6.การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด

9. 7.การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

10. 8.การซื้อสินค้าและบริการ

11. 9.การดูโทรทัศน์และฟังเพลง

12. 10.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

13. 11.การเล่นเกม

14. 12.การสนทนาออนไลน์

15. 13.การเรียนทางไกล

16. 14.การหางานทำบนอินเทอร์เน็ต

17. 15.การงานแผนการเดินทาง

18. 16.การค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัทพ์บนอินเทอร์เน็ต

19. 17.การราายงานและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ

20. 18.การแสดงแผนที่และเส้นทางการขับขี่รถยนต์

21. 19.การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุน