Ефективно търсене на информация

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ефективно търсене на информация by Mind Map: Ефективно търсене на информация

1. Основни параметри на файловете

1.1. име, разширение, размер, дата и др.

2. Настройки на търсене

2.1. име

2.2. вид

2.3. размер

2.4. местоположение

3. Инструмент на търсене

4. Глобалм символи за бързо търсене

4.1. ( ) скоби

4.2. ?- замества само 1 символ

4.3. (!) изключва знаците в скобите

4.4. *- замества 1 или произволен брпй символи