Catalanisme polític

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Catalanisme polític by Mind Map: Catalanisme polític

1. Congrés Catalanista (1880)

1.1. Memorial de Greuges (1885)

1.2. Missatge a la Reina Regent (1888)

2. Unió catalanista (1891)

2.1. fa: Bases de Manresa

3. Renaixença

3.1. Llibre "Oda a la Pàtria"

3.1.1. Autor: Carles Aribau

3.1.1.1. 1833

3.1.2. Identifica: poble, llengua i pàtria

3.2. Volen una Catalunya més federal (provincionalisme/federalisme)

4. Modernisme

4.1. Moviment burgès

4.1.1. (a Barcelona es pot veure sobretot a pg. de Gràcia)

4.2. auge de la cultura catalana

4.3. intenta justificar avenç cultural de Catalunya respecte la resta d'Espanya

4.4. Bases de Manresa (1892):

4.4.1. estructurada en bases

5. Lliga Catalanista

5.1. pretén guanyar als partits dinàstics

6. Alfons XIII té 16 anys i és coronat rei d'Espanya

6.1. Inici 2n període de la RESTAURACIÓ BORBÒNICA