Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сахароза by Mind Map: Сахароза

1. Формула

2. Класифікація

3. Номенклатура

4. Ізомерія

5. Будова молекули

6. Поширення в природі

7. Фізичні властивості

8. Хімічні властивості

9. Одержання

10. Сахароза є дисахаридом.

11. Вживається ще назва сахарози – буряковий або тростинний цукор.

12. Природна сахароза є правообертаючим ізомером. Найбільш поширені її природні ізомери – мальтоза та лактоза, молекулярна формула яких така ж, як у сахарози.Мальтоза (солодкий цукор) утворюється з крохмалю під дією солоду. Лактоза (молочний цукор) міститься в молоці, має високу поживність.

13. Молекула сахарози складається із залишків глюкози та фруктози (циклічна альфа-форма), сполучених між собою атомами кисню.У молекулі сахарози немає альдегідної, карбонільної та напівацетальної гідроксильної груп. Тому хімічні властивості сахарози відрізняються від властивостей моносахаридів.

14. Сахароза має брутто-формулу С12Н22О11

15. Сахароза міститься в цукрових буряках, стеблах цукрових тростин, соці берези, багатьох плодах і овочах.

16. Сахароза – безбарвна, кристалічна оптично активна речовина, розчинна у воді, солодка на смак У подрібненому стані вона має білий колір. Температура плавлення становить 111 °С.

17. Гідроліз. Під час нагрівання за наявності іонів водню сахароза гідролізується з утворенням двох моносахаридів – глюкози та фруктози.Сахароза, як і глюкоза, легко взаємодіє з гідроксидами металів. Якщо до розчину сахарози долити розчин гідроксиду міді (11), утворюється яскраво-синій розчин комплексної сполуки – сахарату міді, яка за будовою подібна до сполуки глюкози з міддю.У розчині сахарози суспензія гідроксиду кальцію розчиняється з утворенням сахарату кальцію, який за будовою подібний до сполуки глюкози з кальцієм.Сахароза не вступає в реакцію «срібного дзеркала» та не відновлюється іншими відновниками.

18. Сахарозу добувають на заводах з цукрових буряків та цукрової тростини.