1.Aplikācijas izveide

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1.Aplikācijas izveide by Mind Map: 1.Aplikācijas izveide

1. 1.1 Saturs

1.1. 1.1.1 Koncepts

1.1.1. 1.1.2 Izpēte

2. 1.2 Dizains

2.1. 1.2.1 Formāts

2.1.1. 1.2.2 Grafiskais dizains

3. 1.3 Izgatavošana

3.1. 1.3.1 Mobilās aplikācijas izveide

3.1.1. 1.3.1 Mobilās aplikācijas testēšana

4. 1.4 Mārketings

4.1. 1.4.1 Prezentācija

4.1.1. 1.4.2 Reklāma