Движение за самостоятелна българска църква

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Движение за самостоятелна българска църква by Mind Map: Движение за самостоятелна българска църква

1. Развива се така наречената ,,Синомия,,

2. Понижаване в Митрополия Българската църква

3. Причини за църковната борба

3.1. Намесата на гръцките духовници

4. Ход на църковната борба

4.1. Преминаване през няколко етапа

4.1.1. Първи Етап

4.1.1.1. Искането на Врачани през 1824г. Да сменят гръцкия епископ Методий с Гавраил Бистричанин

4.1.1.2. Съставяне на прошения до Високата порта през 1844

4.1.1.2.1. Настояване на прошенията

4.1.1.2.2. Да има църква в Цариград и да бъде издаден веснис

4.1.1.3. Смяна на Митрополияъа в Търново през 1838г.

4.1.2. Издава се Гюлхански Хатишериф от султана през 1839 година

4.1.2.1. Смъртта на Неофит Бозвели и заточването му с Иларион Макариополски

4.2. Втори Етап (1853-1856)

4.2.1. Намесването на Великите сили

4.2.2. Създаването на Българската екзархия на 28.03.1870 г.

4.2.3. По време на Великденската акция не се споменава името на патриарха 03.04.1860 г.

4.2.4. За пръв български екзарх е избран Антим |