Kulturno - genetski tipovi gradova u u svijetu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kulturno - genetski tipovi gradova u u svijetu by Mind Map: Kulturno - genetski tipovi gradova u u svijetu

1. Australski grad

1.1. urbani razvoj u 19.st. (u vrijeme snažnog industrijskog razvoja)

1.1.1. većina – planski gradovi s obilježjima sličnim angloameričkim gradovima

2. Afrički grad

2.1. prepoznatljiv za područje južno od Sahare

2.1.1. nepravilne mreže ulica i kuće opasane zidovima od blata

2.1.2. imaju dvojnu strukturu (miješano s europskim četvrtima)

3. Azijski grad

3.1. prepoznatljivi za južnu, jugoistočnu i istočnu Aziju

3.1.1. u gradovima kao političkim središtima isticali su se hramovi

3.2. trojna struktura – europske, domaće i kineske ili indijske četvrti(jugoistočna Azija)

4. Orijentalni grad

4.1. orijent→ naziv za područje jugozapadne Azije i sjeverne Afrike

4.1.1. orijentalni se gradovi počinju razvijati u srednjem vijeku

4.2. većina gradova ima i tvrđavu ili kazbu(sastoji se od zida s kulama, često obuhvaća i neku palaču)

5. Latinoamerički grad

5.1. prepoznatljiv na prostoru Srednje i Južne Amerike

5.2. potkraj 19.st. stambene se zone povlače prema rubu grada

6. Europski grad

6.1. većina ima staru gradsku jezgru

6.2. zona suburbija→ rubna zona grada u prigradskom pojasu(dolazi do povećanja stanovnika)

7. Angloamerički grad

7.1. karakterizira gradove SAD-a i Kanade

7.2. razvoj prometa – povećana pokretljivost stanovništva – veća koncentracija ljudi u rubnim i prigradskim zonama

8. gradovi se razlikuju u različitim religijama po:

8.1. 1. funkciji

8.2. 2. morfološkim obilježjima(izgledu)

8.3. 3. socijalnoj topografiji(razmještaju stanovništva s obzirom na imovinski status