drzewo w mieście

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
drzewo w mieście by Mind Map: drzewo w mieście

1. oczyszcza powietrze (pochłania spaliny, daje tlen)

2. żeby było ładnie

3. żeby był cień, pod drzewem jest chłodniej

4. żeby się bawić, wchodzić na nie, ozdobić, spędzać czas

5. drzewa tworzą miejsce do spotkań, do życia

6. drzewa są domem dla zwierząt

7. drzewa dają owoce

8. drzewa poprawiają nam nastrój