Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціологія by Mind Map: Соціологія

1. Модуль 2. Соціологія теорії середнього рівня

1.1. Тема 3. Політична та електоральна соціологія

1.1.1. ➕Практична робота 3. Соціологічний аналіз політичних Біл-бордів та програм

1.2. Тема 4. Етносоціологія

1.2.1. Основні поняття: етнос, нація, народ,дискримінація, асиміляція, домінантна група

1.3. Тема 5 . Соціологія міста та урбаністики

1.3.1. Основні поняття :урбанізація, соціологія міста, агломерація , містобудування ,міський спосіб життя.

1.4. Тема 6. Гендерна соціологія

1.4.1. Основні поняття:гендер, гендерні стереотипи, соціалізація ,насилля,ролі,сексизм

1.4.2. ➕Практична робота 4. Гендерний аудит безпеки

1.5. Тема 7. Соціологія освіти та науки

1.5.1. ➕Поетична робота 5. Соціологія освіти

1.5.2. Основні поняття: соціологія освіти, науки, освіти,система освіти ,знання.

2. Модуль 1.Загальнотеоретична та емпірична соціологія

2.1. Тема1.Соціологія як наука.Суспільство як соціальна структура та стратифікація.

2.1.1. Опорні поняття:соціологія,об‘єкт соціології, предмет,категорії, функції.

2.1.1.1. Соціоло́гія (від лат. societas — «суспільство» та грец. λογος — «вчення», «знання», «наука») — наука про умови та процеси у суспільстві, а також їхні дослідження. Об’єктом соціологічного пізнання є суспільство. У сучасній соціології найчастіше при визначенні предмету соціологічного пізнання виділяють як ключове те чи інше соціальне явище або процес.

2.1.2. ➕Практична робота 1. Аналіз особливостей соціальної стратифікації та мобільності.

2.2. Тема 2. Методика і техніка соціологічного дослідження

2.2.1. ➕Практична робота 2. Складання анкети опитування

2.2.2. Курс «жінки та чоловіки:гендер для всіх»