การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

1. 1. การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่สนใจได้ในเวิลด์ไวด์เว็บซึ่งเป็นบริการข้อมูลแบบมัลติมีเดียที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มหาศาลในบริการบนอินเทอร์เน็ตให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนและเชื่อมโยงถึงกันได้ในในเวิลด์ไวด์เว็บแต่ละแห่งจะจัดทำข้อมูลทั้งข้อความปกติหรือแบบมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยเสียงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ในการเชื่อมโยงเอกสารชุดหนึ่งไปสู่เอกสารอีกชุดหนึ่งดังนั้นเมื่อเข้าไปใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บในที่แห่งหนึ่งก็สามารถเชื่อมไปยังเวิลด์ไวด์เว็บแห่งอื่นได้

2. 2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การและหน่วยงานต่าง ๆ มักจะมีเว็บไซต์ (Web Site) บนอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์องค์การและหน่วยงานให้แก่บุคคลภายนอกได้ทราบเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์การดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ผู้ใช้ต้องการจะซื้อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้

3. 3. การอ่านข่าว (Read the News) ผู้ใช้สามารถอ่านข่าวต่างๆจากทุกมุมโลกได้จากเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการข่าวบนอินเทอร์เน็ตตลอดจนข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4. 4. การอ่านหนังสือวารสารและนิตยสาร (Read the Magazines) ในปัจจุบันมี บริษัท โมเลกสื่อสิ่งพิมพ์งานวนมากจัดทำนิตยสารออนไลน์ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต Time Max PC luxu

5. 5. การส่งการ์ดอวยพรและข้อความให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันผู้ใช้สามารถส่งการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ให้กับผู้คนที่ผู้ใช้รู้จักได้ทั่วโลกด้วยการส่งการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการบนอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วย บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ก็หันมาใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบริการบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการฝากข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นมากมาย

6. 6. การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด (Explore Libraries) บนอินเทอร์เน็ตมีห้องสมุดออนไลน์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากให้ผู้ใช้ได้ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังห้องสมุดนั้น ๆ เพื่อใช้บริการด้วยตนเองซึ่งบางห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการยืมหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ได้โดยผู้ใช้จะต้องทำการเลือกหนังสือที่ต้องการจากรายการหนังสือของห้องสมุดหลังจากนั้นห้องสมุดจะทำการจัดส่งหนังสือที่ต้องการมาให้ภายในเวลาไม่กี่วันโดยจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์

7. 8. การซื้อสินค้าและบริการ (Shopping) บนอินเทอร์เน็ตมีบริการซื้อขายสินค้าโดยผู้ใช้สามารถเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แล้วสั่งซื้อและจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตได้ทันทีสินค้าที่มีจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ตก็มีครบทุกประเภทเหมือนกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ นับว่าเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง

8. 7. การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (Software Download) บริษัท ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมเช่น Microsoft, Mcafee, Sysnemtec เป็นต้นจะมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ของ บริษัท ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นอาจจะให้ฟรีหรือให้ทดลองใช้โดยมีการกำหนดเวลาการใช้งานดังนั้นผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เหล่านั้นมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อทำการศึกษาหรือใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด

9. 9. การดูโทรทัศน์และฟังเพลง (Watch TV And Listen Music) ผู้ใช้สามารถดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือดูรายการถ่ายทอดสดของสถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศก็ได้โดยคุณภาพของเสียงอาจจะไม่เทียบเท่ากับการดูจากโทรทัศน์หรือฟังเพลงจากระบบปกติ แต่ก็มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการได้รับความสะดวกสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเข้าถึงบริการบนอินเทอร์เน็ตได้

10. 10. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Exchange Massage) ผู้ใช้สามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลกับผู้ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตคนอื่น ๆ ทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งจดหมายแบบปกติหรือส่งข้อมูลด้วยวิธีอื่น ๆ นอกจากนั้นยังอาจส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแฟ้มข้อมูลรูปภาพไปจนถึงข้อมูลและมัลติมีเดียที่เป็นภาพและเสียงได้ด้วย

11. 11. การเล่มเกม (Play Games) บนอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์จำนวนมากที่ให้บริการเกมออนไลน์เพื่อความบันเทิงและฝึกทักษะทางสมองซึ่งเกมออนไลน์มีอยู่หลายประเภทด้วยกันเช่นเกมเพื่อการศึกษาเกมแนวไขปริศนา (Puzzle) เกมวางแผนทางยุทธศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเกมเหล่านี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองของเด็กให้เร็วขึ้นและช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดในเรื่ององการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

12. 12. การสนทนาออนไลน์ (Chat) ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อสื่อสารแบบทันทีทันใดอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตจากที่ต่าง ๆ ในโลกได้ด้วยการพิมพ์ข้อความส่งถึงกันโดยข้อความที่พิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์จะไปปรากบนหน้าจอของคู่สนทนาทันทีหรือจะเลือกวิธีการพูดคุยด้วยเสียงพร้อมกับภาพก็สามารถทำได้

13. 13. การเรียนทางไกล (Distance Learning) ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนแบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนในชั้นเรียนเพียง แต่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดส่งตารางเรียนตลอดจนเอกสารต่าง ๆ มาให้โดยผู้เรียนจะต้องออนไลน์เข้าสู่บริการบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องต่าง ๆ เป็นจำนวนมากโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใดเช่นการสอนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นต้น

14. 14. การหางานทำบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการจัดหางานผ่านทางบริการบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากโดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานของ บริษัท ต่างๆและสามารถทำการสมัครงานโดยตรงบนเว็บไซต์ดังกล่าวได้การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในการรับพนักงานของ บริษัท ต่างๆจึงช่วยผู้ว่าจ้างและผู้ต้องการหางานทำให้ได้รับความสะดวกและได้ตำแหน่งงานตามที่ต้องการ

15. 15. การวางแผนการเดินทางการสำรองที่พักและการซื้อตั๋วโดยสารเมื่อผู้ใช้ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ก็สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางตารางเวลาเดินทางของรถยนต์รถไฟและเครื่องบินได้โดยผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังสามารถสำรองห้องพักของโรงแรมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสำรองที่นั่งและซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

16. 16. การค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์จำนวนมากที่ให้บริการค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลองค์การ บริษัท ต่างๆเพียงแค่ป้อนข้อมูลของบุคคลที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาเช่นชื่อและนามสกุลชื่อเมืองชื่อรัฐและประเทศลงในช่องกรอกข้อมูลก็สามารถทราบที่อยู่โดยละเอียดแผนที่บ้านที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสของบุคคลหรือองค์การที่ต้องการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

17. 17. การรายงานและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศมีเว็บไซต์ต่างๆให้บริการสอบถามและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโดยมีความสามารถในการรายงานสภาพภูมิอากาศทุกประเทศทั่วโลก

18. 18. การแสดงแผนที่และเส้นทางการขับขี่รถยนต์ผู้ใช้สามารถค้นหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนนแผนที่จำนวนไมล์หรือกิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางได้จากเว็บไซต์จำนวนมากที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

19. 19. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่ชอบซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สามารถหาข้อมูลความเคลื่อนไหวของดรรชนีตลาดหลักทรัพย์หรือความเคลื่อนไหวของ บริษัท ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลด้านการซื้อขายหุ้นซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารวมทั้งสามารถทำการซื้อขายผ่านบริการบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วย 389