Gia đình

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gia đình by Mind Map: Gia đình

1. Giới thiệu

1.1. Bao nhiêu người?

1.2. Đó là những ai?

2. Bố

2.1. Tuổi. Nghề nghiệp.

2.2. Sở thích, thói quen.

3. Tình cảm

3.1. Cả nhà thường làm gì cùng nhau?

3.2. Tình cảm của con với mọi người.

4. Con

4.1. Tuổi. Trường, lớp.

4.2. Sở thích, ước mơ.

5. Anh/chị/em

5.1. Tuổi. Trường.

5.2. Sở thích. Ước mơ.

6. Mẹ

6.1. Tuổi. Nghề nghiệp.

6.2. Sở thích, thói quen.