Overheid 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Overheid 2.0 by Mind Map: Overheid 2.0

1. relatie burger en overheid

1.1. Het maatschappelijk debat

1.2. Horizontalisering

1.3. Participatie

2. interne organisatie

2.1. Transparantie

2.2. Ruimte medewerkers

2.3. Positie ambtenaar

3. manier van werken

3.1. Empowering van medewerkers

3.2. Werken in netwerken

3.3. Balans tussen werk en vrije tijd