Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEMPS PER DORMIR by Mind Map: TEMPS PER DORMIR

1. DEFINICIÓ DE SON INFANTIL Període diürn o nocturn durant el qual els nens descansen, assimilen i organitzen allò que han vist i après, maduren físicament i psíquicament.

2. QUINES FASES DISTINGEIX? REM: Fase més activa del son, en la que el cervell està més actiu, és la més curta. NO REM: Fase més tranquil·la i profunda del son, és la més llarga.

3. CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DE L'ENTORN FAMILIAR S'ha pogut observar en la majoria d'infants amb trastorns de son que l'organització familiar está basada més en els ritmes i necessitats de l'adult que en els del nen: Sobrecàrrega laboral dels pares. Treball per torns Pares amb poca capacitat per contactar amb les necessitats o estats emocionals del nen Entorn inestable o variable: canvis de domicili, incorporació de persones noves al domicili familiar (avis),separació dels pares, noves parelles.

4. TRASTORN DEL SON INFANTIL És quan al nen li costa conciliar el son o es desperta freqüentment durant la nit. El resultat és un descans insuficient

5. ESTABLEIX 3 ELEMENTS - La dificultat d'elaborar uns hàbits i ritmes adequats, per diferents motius. - La dificultat de separació dels pares, per immaduresa emocional, problemes de vinculació. - Les pors infantils, la incertesa que genera allò nou o desconegut.

6. CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DEL NEN Són factors de risc o que veiem sovint vinculats a trastorns de son: Inquietud, dispersió, irritabilitat. Trastorn de conducta, hiperactivitat. Dificultat als canvis, problemes d'adaptació, rebuig de situacions noves no previstes. Problemes de salut, otitis, constipats, amb dificultats respiratòries, nas tapat, boca seca. Nens que ronquen, apnees nocturnes,