Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FAUST by Mind Map: FAUST

1. Gete

1.1. delo stvarao oko 60 godina

1.1.1. 2 dela

1.1.1.1. I deo 1808.

1.1.1.2. II deo 1832.

1.2. inspiracija

1.2.1. Lik magistra Georga Fausta

2. 3 uvoda

2.1. Posveta

2.1.1. obraćanje lelujavim stvorenjima

2.2. Predigra na pozornici

2.2.1. 3 lika (upravnik pozotišta, glumac, pesnik)

2.2.1.1. pitanje umetnonsti

2.3. Prolog na nebu

2.3.1. pravi udvod

2.3.2. aluzija na knjigu ,,O Jovu''

2.3.3. daje metafizički oblik drami

3. kompozicija

3.1. 3 uvoda

3.2. Prvi deo tragedije

3.3. Veštičina kuhinja

3.4. Valpurgina noć

3.5. San Valpurgine noći

3.6. Silazak u polje

3.7. Tamnica

4. Lik Fausta

4.1. naučnik

4.2. želi da pređe granicu saznanja

4.3. zanima ga apsolutna istina

4.4. čulno se ne može uzdići iznad umnog

5. Lik Grete

5.1. čista, nevina

5.2. patrijarhalna

5.3. tragična sudbina

5.4. predana ljubavi

5.5. Ofelija

6. Lik Mefista

6.1. đavo

6.2. simbol zla i mraka

6.3. opklada

6.4. negator, kritičar svega postojećeg

6.5. Fausta navodi na grehe

7. Traženje smisla života

8. Borba dobra i zla

9. pisano u stihovima

10. dramski oblik (tragedija)

11. Legenda o čoveku koji je dušu prodao đavolu

12. ,,Dobar čovek ipak zna put koji je istinit''