PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERLEMBAGAAN MALAYSIA by Mind Map: PERLEMBAGAAN MALAYSIA

1. Undang-undang dasar/asas yang menjadi punca kepada semua undang-undang sama ada yang sudah ada atau yang bakal digubal

2. Mengawal perjalanan kerajaan untuk mengelakkan penyelewengan/ penyalahgunaan kuasa pemimpin

3. Definisi Perlembagaan

3.1. Undang-undang tertinggi yang menentukan bagaimana pemerintahan sebuah negara itu mesti dijalankan

4. Tujuan Perlembagaan

4.1. Menjamin keutuhan dan kedaulatan negara

4.2. Sebagai sumber rujukan untuk mengelakkan pertimbulan konflik

4.3. Mewujudkan kestabilan negara. Peruntukan tidak boleh dipinda sewenang-wenangnya

4.4. Mengekalkan keamanan tindakan dengan mengikut prosedur undang-undang dalam perlembagaan

4.5. Menjamin keamanan sesebuah negara sebagai jaminan undang-undang dan mengelakkan penindasan kuasa

5. Jenis-jenis Perlembagaan

5.1. Perlembagan panjang dan pendek

5.2. Perlembagaan bertulis dan tidak bertulis

5.3. Perlembagaan Berparlimen dan Berpresiden

5.4. Perlembagaan ketat (Rigid) dan Longgar (flexible)

5.5. Perlembagaan Bersekutu dan Tidak Bersekutu

6. Ciri-ciri Asas

6.1. Dikuatkuasa pada 16 September 1963

6.2. Perlembagaan Malaysia mengandungi 15 bahagian 183 perkara 13 jadual

7. Pindaan Perlembagaan

7.1. Mendapat sokongan majoriti

7.2. Mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga dikedua-dua majlis dewan

7.3. mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Parlimen serta persetujuan Majlis Raja-Raja

7.4. mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga dikedua-dua majlis Parlimen serta mendapat persetujuan YDP negeri Sabah dan Sarawak (bagi pindaan berkaitan negeri–negeri tersebut)